Nyheder DAP

 

Afstemning om autorisation er i gang

Skal Danske Psykomotoriske Terapeuter søge om autorisation på fagets vegne?

Det spørgsmål blev søndag den 15. april sendt til afstemning blandt vores stemmeberettigede medlemmer, og afstemningen løber til og med den 22. april. Resultatet er bindende for hovedbestyrelsen. 

Læs her, om du er stemmeberettiget

Har du ret til at stemme, men har ikke modtaget et link til afstemningen, så gør følgende:

1) Tjek dine mapper med spam /promoveringer etc. Afsender er Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. via surveymonkey og emnet er "AFSTEMING: Skal vi søge om autorisation"

2) Finder du den ikke, så kontakt os på Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Den 23. april melder vi resultatet ud her på dap.dk, på mail og på facebook. 

Vi håber, at mange af jer vil gøre jeres indflydelse gældende!

 

Arbejdsprogram 2018-2020 er klar

På generalforsamlingen i oktober blev det besluttet, at den nyvalgte ledelse og hovedbestyrelse skulle udarbejde et arbejdsprogram på baggrund af dagens diskussion.

Det arbejdsprogram er nu klar og bliver i overensstemmelse med beslutningen udsendt til alle medlemmer. 

Læs arbejdsprogrammet her  (PDF)
Læs referat fra generalforsamlingen (PDF)

Har du kommentarer til arbejdsprogrammet, så skriv til:

Formand Ditte-Marie Post Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Næstformand Anne Marie Horn Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Ditte-Marie Post har desuden telefontid hver torsdag fra klokken 10-12 på telefon 52 10 87 44.

Læs også: Hovedbestyrelse og formandskab er trukket i arbejdstøjet

 

Bauta rejseforsikring dækker ved strejke og lockout

 

Truslen om strejke og lockout er rykket nærmere - og hvis konflikten bliver en realitet, og man som offentligt ansat bliver lockoutet eller skal strejke, så kan man ikke holde ferie eller tage ud af landet. 

Derfor er ve på sekretariatet blevet ringet op af flere bekymrede medlemmer, der har planlagt, købt og betalt ferie i april og maj.  

Og til dem, der har tegnet rejseforsikring med afbestilling via Bauta forsikring, er der nu godt nyt. Selskabet har nemlig ekstraordinært besluttet at dække, hvis man må aflyse din rejse som følge af lockout eller strejke. 

 

For at du er dækket, er betingelserne:

•At du har købt  rejse- og afbestillingsforsikring senest den 1. marts 2018.

•At du har købt rejsen senest den 1. marts 2018.

•At din rejse- og afbestillingsforsikring var i kraft ved bestilling af rejsen.

Læs mere om hvordan du skal forholde dig på bauta.dk

Billeder fra generalforsamlingen 2018

Alle billeder er taget af fotojournalist Sophia Juliane Lydolph.

Referat fra generalforsamlingen lægget op, så snart det er godkendt. 

Ditte-Marie Post blev valgt til ny formand

Anne Marie Thureby Horn vandt kampvalget til posten som næstformand

Leder af uddannelsen i Randers Helle Brok takkede Dorte Hartvig Jensen og Rolf Auhagen for deres arbejde

Der var langvarige stående ovationer til den afgående formand og næstformand

Sekretariatsleder Gert Møller Thaysen har ordet

Den nye bestyrelse.Fra venstre: Anne-Marie Lange, Sigrid Lund Nielsen, Christinne Østergaard Larsen. Christian Geister Olsen, Anne Marie Thureby Horn (næstformand), Henriette Lindebjerg, Sheila Simonsen og Ditte-Marie Post (formand). 

Marlene Finmand, Kamilla Byrialsen og Lone Brun Rasmussen er ikke med på billedet. 

 Og så blev der da også lige tid til at fejre DAPs 40 års jubilæum med et stykke kage (privatfoto)

Billeder fra Inspirationsugen 2018

Den årlige Inspiratinsuge er godt igang. Her viser vi billeder fra de fem kurser, der desværre blev til fire, da underviseren på mandagens kursus var involveret i et færdselsuheld og derfor nødt til at aflyse. Alle er okay, og vi arbejder på en løsning for dem, der skulle have været på kursus mandag.  

TIRSDAG: Inspiration til dig, der arbejder i bevægelsesfaget

Underviseren var Maria Rose Dybvad er uddannet psykomotorisk terapeut og yogalærer. Hun arbejder nu som selvstændig med dans, yoga og bevægelse inspireret af psykomotorik. 

Kursuskoordinator Stine Kofod Larsen fortæller: Dagen startede med en lang fri bevægelsesseance fra liggende op i firestående og helt op på to ben. Det var en blandet gruppe, der deltog på kurset - der var både nogle lidt yngre, som var uddannet i Hillerød, der var en del, der var uddannet fra de private skoler og så deltog Birgit Dines Johansen, der blandt har været med til at stifte Danske Psykomotoriske terapeuter i 1978. Det gav anledning til en del snak om, hvor faget kommer fra, og det var dejligt at være så blandet en gruppe og samtidig mødes omkring faget. I det hele taget var stemningen rigtig god.  

 

 

 

ONSDAG: Stress- og angstproblematikker - hvordan griber jeg det an? 

Underviser Bodil Hjorth er psykomotorisk terapeut, master i sundhedspædagogik og har en efteruddannelse i Rudolf Laban bevægelsespædagogik.

Kursuskoordinator Stine Kofod Larsen fortæller: I forhold til tirsdagen er det en dag med et helt andet fokus på vores fag. Formiddagen var i høj grad teoretisk, hvor Bodil fortalte om klienter med stress og angst og behandlingen af dem. Bodil formår at kombinere alt det bedste i faget, og deltagerne i kurset er virkelig dedikerede og nysgerrige. 

 

TORSDAG: Kropsterapeutisk tilgang til behandling af PTSD

Underviser Shlomy Ofer er ansat som psykomotorisk terapeut ved Rigshospitalet, militærpsykiatrisk ambulatorium samt sexologisk klinik. Han er desuden yoga- og meditationsunderviser, han er i gang med den amerikanske ”Warriors At Ease”-uddannelse.

Dagen har budt på bl.a. kropslige øvelser, hvor der er blevet arbejdet med nærvær og accept, og der har været masser af faglig samtale med udgangspunkt i dagens emne.

Kursuskoordinator Stine Kofod Larsen fortæller: Der er igen en rigtig god stemning på kurset. Det er kendetegnet af at det er dejligt at mødes med nogle fagfæller i det psykomotoriske felt. Man kan virkelig mærke, at folk vil gerne inspireres. 

 

FREDAG: Træning inde og ude til voksne og friske ældre

Underviser: Henriette Bjerre Tybjerg har over 20 års erfaring indenfor psykomotorik. Som selvstændig her hun især fokus på træning og fællesskab i naturen. 

Om formiddagen var der bl.a. øvelser på gulv indenfor, og efter frokost fik den fuld gas udenfor.

Kursuskoordinator Stine Kofod Larsen fortæller: Det er endnu en dag med god stemning, masser af energi og rigtig meget humor. Under frokosten fik vi en god snak om hvordan det er at være i faget, og hvor dejligt det er at mødes på kurser som det her. Der er en på kurset, der er uddannet i 1992, og en der er uddannet i 2016. Det siger lidt om bredden.

 

Boganmeldelse: Jeg bliver inspireret og lidt ærgerlig

Vi bringer her en anmeldelse af bogen ”Traumebehandling og resocialisering – gennem åndedræt og meditation”. I Psykomotorik #1 2018 er der ligeledes et interview med Jakob Lund, der er én af bidragyderne til bogen. 

Af Ditte Marie Post, psykomotorisk terapeut

Med denne bog ønsker Sofie Hviid at formidle et stærkt, for nogen måske kontroversielt og måske også ambitiøst projekt: Et program til resocialisering af kriminelle, ved hjælp af åndedrætsøvelser, yoga og meditation. Bogen billeder er også stærke: meget smukke og anderledes fotografier af meget tatoverede ”hårde drenge”, dybt koncentrerede i meditation og ro.

At dette er en vej ud af voldelig kriminalitet, stofmisbrug og et liv præget af voldsomme barndomstraumer er en stærk historie, og antologiens kapitler bærer præg af forfatternes ønske om at fortælle, at det faktisk er muligt.

Kapitlerne er meget forskellige, fra udførlige livsbeskrivelser baserede på interviews med deltagerne på åndedrætskurset Breathe Smart, over undersøgelser af kurserne af forskellige forskere, til bidrag fra blandt andet Stephen Porges og psykologen (Maggie Kline). Her skal det også nævnes af psykomotorisk terapeut og cand.pæd.psyk. Lone Mai Clausen bidrager sammen med to forskerkolleger med et kapitel.

LÆS MERE: Bevidst vejrtrækning kan løse op for et nervesystem i alarmberedskab 
(artikel fra Psykomotorik #1)

Bogens emne tiltrak mig fra begyndelsen, både personligt og fagligt, da jeg selv har lang erfaring med at arbejde psykomotorisk med mennesker fra de mindre accepterede dele af samfundet, dog ikke så stærkt kriminelle, men også grupper, der er så massivt belastede, og som har så meget imod sig, at man fristes til at synes, at der ikke er nogen vej frem og ud.

Det er også disse grupper, som samfundet måske helst ville glemme alt om, fordi de er svære at forholde sig til. Derfor er bogens indledning, hvor der står, at disse kriminelle også er en slags ofre, provokerende. Men jeg tror, jeg ved, hvad der menes, og jeg bliver bekræftet heri under læsningen af bogen: Disse mennesker er ikke ofre på den måde, at vi skal ynke dem, fordi de har ved deres handlinger været aktive medspillere i, for eksempel, at være havnet i kriminalitet eller stofmisbrug.

Men deres udgangspunkt er præget af vold, svigt og traumer, der har præget de måder, de har lært at reagere på og har gjort, at de er blevet kriminelle, og sidder/har siddet i fængsel. De fremskridt og den personlige udvikling, de opnår med deltagelse i Breathe Smart, er en lang og sej proces, der har formået at bringe dem videre mod et mere positivt livsindhold. Det er det stærke budskab.

Derfor synes jeg, at livsbeskrivelserne i fire af bogens kapitler står meget stærkt, og bliver en vigtig del af bogen. De er velskrevne og gribende, og det er spændende at læse disse livshistorier og deltagernes beskrivelser af, hvad de oplevede at møde i åndedrætkurserne, med yogaøvelser, meditation og anderledes fællesskaber og møder, end i den kriminelle verden og i behandlings- og retssystemet.

Jeg synes at bogens andre kapitler kommer godt rundt i forhold til at beskrive Breathe Smart-kurserne og deltagerne fra mange vinkler. Men bogen hæmmes desværre af en række ting, som dels kan tilskrives en manglende korrekturlæsning, koordinering mellem kapitlernes indhold, upræcist og inkonsistent brug af fagudtryk, og, til tider, ubehjælpsomt sprog og slåfejl.

Det er meget tydeligt i bogens første kapitel, skrevet af kursets underviser, Jakob Lund, hvor budskabet og ambitionen om af fremlægge kursets resultater er meget tydelige, men hvor fagudtryk fra psykologi, neurofysiologi og udviklingspsykologien bruges lidt i flæng.

Det er uklart, hvilken teori/begrebsramme, begreberne tages fra, når der bruges udtryk som ”at blive mødt, ”at blive spejlet”. Det er også her, hvor forbindelsen mellem barndommens erfaringer og traumer forbindes til reaktionsmønstre i det voksne liv - for eksempel voldelig adfærd. Omend jeg selv, der har læst en fremstilling af dette andetsteds naturligvis forstår og er med i ræsonnementet, så er det ikke forklaret, så læsere uden forkundskaber kan følge med.

Forfatteren gennemgår ganske detaljeret og metodisk den psykologiske og hjernemæssige udvikling hos det omsorgssvigtede barn, men det upræcise sprogbrug betyder, at konklusionerne mangler logik: Eksempelvis i afsnittet ”De faderløse machomænd”, hvor fraværet af en positiv faderfigur og aggressivitet hos barnet kædes sammen. I sig selv et kraftfuldt og spændende argument – men der konkluderes herefter på en mangelfuld udvikling af præfrontal cortex uden videre forklaring af denne sammenhæng. Jeg kender, som fagperson, til disse sammenhænge, men forklaringen er længere end som så, hvis det skal være logisk.

En kritisk læsning af dette kapitel giver mig flere eksempler, og det er ærgerligt, at et bærende kapitel i denne bog har disse svagheder, der kan forvirre eller gøre forfatterens ambitioner og argumenter mindre stærke. Jeg kunne godt have tænkt mig en gennemskrivning af kapitlet af en psykologisk fagperson, eller et efterfølgende kapitel, der kunne sammenfatte disse sammenhænge fra Jakob Lunds beretning.

Som læser bliver jeg også irriteret over, at flere ting gentages flere gange i bogen. Det handler om fremstillingen af Stephen Porges’ teori om vagusnervens funktion i relation til åndedrættet i både kapitel 2 og 6, og at en detaljeret livsbeskrivelse af den samme kvinde optræder både i kapitel 2 og 12.

Åndedrætskurset Breathe Smart optræder også under forskellige navne og beskrives på forskellige, og modstridende måder i bogens kapitler. Det er forvirrende og irriterende for den, der gerne vil have fat i, hvad det handler om, og som vil forstå de væsentlige elementer i kurset.

Sidstnævnte har måske rod i mit eget fag, hvor jeg som psykomotorisk terapeut er ude efter at få fat i de elementer, der netop har fået dette forløb til at have succes. Jeg arbejder jo inden for de samme rammer, det samme paradigme af krop og psyke-sammenhænge, og jeg er interesseret i at forstå fysiologiske, psykologiske, psykomotoriske og sociale faktorer, der er i spil omkring et forløb som dette.

Det handler naturligvis om min faglige interesse i at kunne blive inspireret til at inddrage nogle af disse ting i mit eget arbejde med vanskelige og belastede målgrupper. Her er der lidt at hente rundt omkring, men jeg savner nok allermest netop en sammenhængende beskrivelse af kursusforløbet, tankerne bag det, bedre forankret i de psykologiske og fysiologiske teorier, der er små stykker af i bogens kapitler. bogens kapitel 9, ”Når pansret falder, bliver der plads til forandring gennem kroppen og fællesskabet”, hvor Lone Mai Clausen er bidragsyder, er der, hvor jeg fandt den bedste fremstilling af, hvad kurset bibringer deltagerne i forhold til personlig udvikling og re-socialisering i et fællesskab, der kan forandre et livsløb. 

Denne bog har, alt i i alt, gjort indtryk på mig, på grund af dens historie om resocialiseringsforløb i liv, som ellers ligger så fjernt fra normalen. Det er spændende at læse om, hvorledes disse ting er mulige. Jeg bliver inspireret, selvom, der er ærgerlige svagheder og inkonsistenser i bogen, der gør at den for mig er mindre en praktisk brugsbog, end den måske kunne have været, hvis det teoretiske havde været bedre på plads, og hvis der havde været mere konkret om kursets bestanddele.

Jeg kan anbefale at læse den af interesse, og jeg tror, og håber da, at andre fagfolk og beslutningstagere vil gøre sig bekendt med den, i forhold til at tro og gøre noget for en svær gruppe af befolkningen, de voldelige kriminelle og misbrugerne, der også har det svært.

Titel: Traumebehandling og resocialisering – gennem åndedræt og meditation
Forfatter: Sofie Hviid
Forlag: Turbine, 2017 

Læs forlagets egen omtale af bogen

DAP har opsagt forhandlingsaftalen med Danske Fysioterapeuter

Danske Fysioterapeuter, som forhandler vores overenskomster, har skiftet hovedorganisation. Det sender en ny og meget vigtig opgave i retning af ledelsen i 2019. Det skal nemlig afgøres, hvem der skal forhandle for faggruppen ved fremtidige overenskomstforhandlinger.  

Hovedorganisationer, forhandlingsret, fagforbund … denne artikel kommer til at indeholde en masse udtryk, der er langt fra den enkeltes hverdag som psykomotorisk terapeut. 

Men ikke desto mindre har emnet stor betydning, for det handler om, hvem der skal forhandle faggruppens overenskomster. 

Danske Fysioterapeuter, der hidtil har forhandlet for os, skifter nemlig hovedorganisation. I forbindelse med fusionen mellem LO og FTF, har fagforbundet valgt at udtræde af FTF og Sundhedskartellet for at melde sig hos AC (Akademikernes Centralorganisation). 

Det betyder, at de ikke længere kan forhandle på vegne af DAPs medlemmer. DAP har på den baggrund opsagt aftalen med udgangen af 2019, og der skal altså ske noget nyt.

- Vi står i en lidt uventet situation, men personligt ser jeg det som en mulighed – lige nu er alle kort kastet op i luften, og nu har i faktisk en mulighed for at tage nogle aktive beslutninger, så de lander på en måde, der giver os de bedst muligt fordele. Det er en spændende tid, siger sekretariatschef Gert Møller Thaysen.

Men lad os begynde fra begyndelsen: I 1993 blev DAP optaget i FTF (Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesorganisation). Det var et vigtigt skridt, for det er i hovedorganisationerne, at fagbevægelsen forener sig og bliver stærk, og det er via det medlemskab, at vores overenskomster er blevet indgået. 

Som medlem af FTF blev DAP også medlem af Sundhedskartellet, der er en sammenslutning af sundhedsfaglige organisationer, der forhandler på det regionale og kommunale arbejdsmarked - områder hvor mange af DAPs medlemmer er ansat.   

Som lille organisation sidder DAP imidlertid ikke selv med ved forhandlingsbordet, når de nye overenskomster skal på plads. I 1993 blev der lavet en forhandlingsaftale med Danske Fysioterapeuter, der siden har varetaget faggruppens interesser ved overenskomsterne for kommunalt og regionalt ansatte. 

- Det er en aftale, der jævnligt er blevet diskuteret indhold og omfang af i den tid, jeg har været i organisationen, fortæller sekretariatschef Gert Møller Thaysen. 

- Kritikken har gået på, at man sætter ræven til at vogte gæs ved at lade fysioterapeuterne forhandle for os. Det er en tanke, jeg godt kan forstå – men jeg må også understrege, at jeg kun har oplevet et godt og professionelt samarbejde med Danske Fysioterapeuter, siger han. 

Men han understreger også, at det er vanskeligt at være en lille organisation i en stor mølle. 

- En hovedorganisation har rigtig mange medlemmer, og vi kommer ikke med ret mange af dem. Derfor er det heller ikke vores mærkesager, der står forrest i køen. Men alle de generelle ting, der bliver forhandlet igennem, kommer også vores medlemmer til gode, og det var aldrig sket uden den vægt, en hovedorganisation giver, understreger han. 

Og nu er vi – langt om længe – ved at være fremme ved det, som det hele handler om.  

1. januar slog to af de store hovedorganisationer sammen. LO og FTF blev til Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH), der repræsenterer 1,4 millioner lønmodtagere. Deriblandt DAPs medlemmer.  

Umiddelbart ændrede det ikke noget for DAP. Vores hovedorganisation hedder nu FH i stedet for FTF, men der var ikke udsigt til større ændringer – i hvert fald ikke indtil Danske Fysioterapeuter besluttede sig for at melde sig ud af FH og ind i Akademikernes Centralorganisation (AC) fra 1. januar 2020. 

Overvejelserne bag den beslutning kan du læse meget mere om her

Fysioterapeuternes beslutning har nemlig vidtrækkende konsekvenser for DAP. Danske Fysioterapeuter kan nemlig ikke bevare forhandlingsretten for os, når vi er i to forskellige hovedorganisationer. 

- Det har den konsekvens, at vi har opsagt vores forhandlingsaftale med Danske Fysioterapeuter pr. 1. januar 2020, siger sekretariatschef Gert Møller Thaysen.

Langt om længe er vi fremme ved 100.000-kroners spørgsmålet. Hvad skal der nu ske? 

- Vi må være ærlige og sige, at vi ikke ved det endnu, siger formand Ditte-Marie Post, der blev valgt på generalforsamlingen i oktober 2018.

Dengang vidste man intet om udviklingen, og derfor blev spørgsmålet om ikke debatteret.  

-  Men vi ved, at det er en særdeles vigtig beslutning, og derfor er vi i gang med at vende alle sten og undersøge hvilken retning, der vil være bedst for DAP, siger hun.

Danske Fysioterapeuter forhandlede også overenskomst for Danske Fodterapeuter, så DAP er ikke det eneste fagforbund, der står i en ny situation. 

- Det er klart, at vi snakker sammen på kryds og tværs i disse måneder. Og vi skal selvfølgelig nok holde medlemmerne orienteret, så snart vi ved mere om, hvad der kommer til at ske, slår Ditte-Marie Post fast. 

Det bliver især Ditte-Marie Post, der sammen med sekretariatschef Gert Møller Thaysen, kommer til at forestå det omfattende arbejde. 

- Det er en ekstra opgave, som vil komme til at tage noget tid. Til gengæld vil jeg tilslutte mig Gerts holdning: Det er også en situation, der for første gang i mange år giver nogle helt nye muligheder. 

Næste overenskomstforhandlinger for offentligt ansatte kommer til at være i 2021. 

De udtagne medlemmer er blevet varslet

Danske Psykomotoriske Terapeuter har udtaget 12 medlemmer til konflikt som følge af sammenbrud i forhandlingerne om ny overenskomst for ansatte i staten, kommunerne og regionerne. 

De 12 medlemmer har fået en mail fra os, og der er desuden sendt et brev afsted med posten.

De resterende medlemmer har modtaget følgende mail:

 

Kære medlem af Danske Psykomotoriske Terapeuter,

Som I sikkert har set i medierne, er der blevet varslet konflikt efter sammenbruddet i forhandlingerne om ny overenskomst for ansatte i stat, kommuner og regioner. Det er de forhandlinger, som populært bliver kaldt OK18. Læs mere her

Danske Psykomotoriske Terapeuter har udtaget 12 medlemmer til konflikt, og de har fået direkte besked i dag. Du modtager denne mail, fordi du ikke er udtaget til konflikt.

Konflikten er varslet fra den 4. april, og der forhandles igennem Forligsmanden, der desuden kan vælge at udsætte en konflikt to gange á 14 dage. Derfor er det endnu for tidligt at sige, at der kommer en konflikt – og hvis ja, hvornår den begynder.

En konflikt vil trække store veksler på de medlemmer, der skal nedlægge arbejdet, og den vil også påvirke vores medborgere. Bliver konflikten en realitet, vil mere end 100.000 offentligt ansatte nedlægge arbejder. 

Derfor er det vigtigt for os at understrege, at vi ikke ønsker en konflikt, og håbet er stadig, at den vil blive afværget igennem forhandlinger.

Men så længe arbejdsgiverne ikke er villige til at sikre reallønnen og samtidig vil forringe vilkårene for offentligt ansatte i en tid med fremgang, ser de faglige organisationer ikke andre muligheder. Offentligt ansatte skal kunne forvente en parallel lønudvikling med deres kollegaer på det private arbejdsmarked. 

Vi håber naturligvis på din forståelse for sagen og din opbakning til dine strejkende kolleger – skulle det komme så vidt. 

Du kan følge udviklingen på dap.dk/ok18. Hvis du har spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os på Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller tlf. 33 79 12 60.

Bedste hilsner,

Danske Psykomotoriske Terapeuter

Drømmejobbet er dynamisk

Ved du ikke helt, hvilen retning du helst vil i dit arbejdsliv? Så er du langtfra alene! Karriererådgiver Trine Dupont giver gode råd til at tage de første, spæde skridt mod et drømmejob.

Karriererådgiver Trine Dupont møder dem så godt som hver dag – de mennesker, der ikke helt ved, hvad de vil med deres arbejdsliv. Men de vil noget! Med andre ord: De leder efter et drømmejob.

Måske er du en af dem. Måske kender du en. Så er det værd at læse videre.

”Et drømmejob lyder som et uopnåeligt fatamorgana, men i virkeligheden handler det om at finde det i hverdagen, som man bliver motiveret af. Det er slet ikke så diffust,” siger Trine Dupont, der blandt andet har arbejdet som karriererådgiver i Akademikernes A-kasse og for forskellige konsulentfirmaer. Nu er hun selvstændig.

Hun understreger, at drømmejobbet er en dynamisk størrelse. 

”Dit drømmejob kan være én ting i dag, men noget helt andet om fem år.”

Og det lyder jo alt sammen meget godt. Men hvad stiller man så op?

”Man handler,” lyder det korte svar fra Trine Dupont.

”Man kan ikke sidde derhjemme og regne ud, hvad der vil være det helt rigtige job,” fortsætter hun.

I stedet opfordrer hun til øvelser, workshops og opsøgning af viden, der kan hjælpe med en værdiafklaring. Hvis du finder et job, der er i overensstemmelse med dine værdier, vil du nemlig også opleve mening.

”Et drømmejob betyder ikke, at man går lykkelig hjem fra arbejde hver dag, men i det store hele giver jobbet mening. Det kan sammenlignes lidt med at være forældre,” siger hun med et grin. 

I efteråret underviser hun på kurset ”Find dit drømmejob”, hvor hun netop tilbyder en række værktøjer til at afdække de personlige værdier, og hvad de betyder for valg af job. Her vil deltagerne både arbejde med det, der motiverer dem, og det, der spænder ben for dem.

Læs mere om kurset Find dit drømmejob

Alle kan være med – også helt nyuddannede.

”Som nyuddannet har du måske ikke så meget erhvervserfaring, som du kan bruge til værdiafklaring, men du er langtfra på bar bund: Du har været i praktik, du har fritidsinteresser, venner, studiejob og så videre. Der er masser at arbejde med,” siger Trine Dupont og tilføjer:

”Det allervigtigste i den her proces er, at man er undersøgende, nysgerrig og opsøgende. På to en halv dag finder man måske ikke lige det job, der vil være meningsgivende. Men man tager det første, vigtige skridt.”

Én ting er selvfølgelig at kende sit drømmejob. Noget helt andet er at lande det. Det vil der også blive arbejdet med på kurset.

”I er på ingen måde et selvhævdende fag. Der er en intention med det, I gør, og I har en stor faglighed, men det kan være svært at være sælger, specielt når man skal sælge sig selv. Her kan det være nyttigt med et fokusskifte. At sælge handler jo også om at hjælpe. Som psykomotorisk terapeut løser du et behov – det er det, du skal formidle,” siger Trine Dupont.

OM KURSET:

BOKS: Find dit drømmejob

Hvad brænder du for som psykomotorisk terapeut? Og hvordan kommunikerer du dit fag til omverdenen? Bliv klogere på kurset ”Find dit drømmejob”, som bliver udbudt af DAP. 

Tid:  22. og 29. oktober 2018 + 3. december 2018.
Sted: Danske Psykomotoriske Terapeuter (FOA-huset), Staunings Plads 1, 1607 Kbh. V.
Pris: 2.500 kr. for medlemmer og 3.125 kr. for ikkemedlemmer.
Tilmeldingsfrist: 27. september 2018.

OBS! Hvis du er på dimittendsats og gerne vil i virksomhedspraktik, er det muligt at få dette kursus betalt som et led i traineeprojektet. Kontakt Stine Kofod Larsen på Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. for mere information.

 
Trine Dupont underviser på kurset Find dit drømmejob.

En løsning for alle: Vis din støtte til offentlige ansatte

En løsning for alle. Måske har du allerede set det slogan flere steder - og torsdag den 5. april skyder den samlede fagbevægelse officielt kampagnen igang. 

Bag kampagnen står mere end 100 faglige organisationer, som repræsenterer over 800.000 offentligt ansatte i staten, regionerne og kommunerne - og en af de mange organisationer er Danske Psykomotoriske Terapeuter.

Hvis du vil være med til at vise din støtte til offentligt ansatte kan du gøre flere ting:

1) På sitet enløsningforalle.dk kan du skrive under på, at du bakker offentligt ansatte op

2) På facebook kan du opdatere dit profilbillede med et 'klistermærke' - se nedenfor. Følg dette link for at vise din støtte på dit profilbillede. 

 

 

Denne hjemmeside benytter Googla Analytics til statistik

Ved at forsætte erklærer du dig indforstået med dette Learn more

I understand

Cookies på dap.dk
Vi benytter cookies til webanalyse med henblik på at optimere brugernes oplevelse af hjemmesiden.

Cookies fra webanalyseværktøjet Google Analytics
På dap.dk bruger vi Google Analytics for at analysere, hvordan brugerne anvender hjemmesiden. De oplysninger, som cookien indsamler om din brug (trafikdata, herunder din IP-adresse), sendes til og gemmes på Googles servere i USA.

Google bruger oplysningerne til at evaluere din brug af hjemmesiden, udarbejde rapporter om aktiviteten på hjemmesiden og yde andre tjenester i tilknytning til aktiviteten på hjemmesiden og brugen af internettet. Google kan også videregive oplysningerne til tredjemand, hvis loven kræver det, eller hvis tredjemand behandler oplysningerne på Googles vegne.

Google Analytics sætter to typer cookies:

  • En persistent cookie, der viser, om brugeren er tilbagevendende, hvor brugeren kommer fra, hvilken søgemaskine, der er brugt, keywords osv.
  • Sessionscookies, som bruges til at vise, hvornår og hvor længe en bruger er på sitet. Sessionscookies udløber efter hver session, det vil sige, når du lukker din fane eller browser

Google sammenkører ikke din IP-adresse med andre oplysninger, som Google ligger inde med.