Nyheder DAP

 

Fusion mellem LO og FTF - hvad betyder det for os?

Af Rolf Auhagen, formand for Danske Psykomotoriske Terapeuter

I fredags tog jeg en tur til Odense for at deltage i den ekstraordinære kongres, hvor beslutningen skulle tages om vores hovedorganisation FTF skulle fusionere med LO. Der var ikke udelt begejstring for projektet, men fusionen blev stemt igennem med 71.4 pct. stemmer for og 28,6 pct. i mod.

LO afholdt kongres på samme tid stemte også fusionen igennem, men med helt tydeligt mandat. Derfor kunne alle delegerede fra både LO og FTF mødes kl. 15 til stiftende kongres. Danmarks største hovedforbund der repræsenterer 1.5 million danskere blev en realitet. Indrømmet, det var sgu stort at være med til at skrive historie.

Læs mere om fusionen på FTFs hjemmeside

Hvilken betydning det får for Danske Psykomotoriske Terapeuter at være en del af så stor en hovedorganisation, er meget svært at sige noget om. Men det var tydeligt, at det var de mindre forbund, som bragte bekymring ind i debatten, og var dem, som stemte imod en fusion. Bekymringerne handlede bl.a. om: hvorledes de små organisationer kan blive hørt i en så stor organisation, at den nye organisation manglede visioner og bare var et forstørret LO, en konstruktion med et meget stort antal medlemmer i både hovedbestyrelse og forretningsudvalg samt usikkerhed om den nye organisation vil være partipolitisk uafhængig.

For vores vedkommende er den store bekymring ikke, om vi mister indflydelse og magt, for det har vi i forvejen ikke haft meget af. For os handler det især om mulighed for at få adgang til serviceordninger som f.eks. juridisk hjælp. Vi kan kun håbe, at disse ordninger fortsætter i den nye kæmpeorganisation, og at der vil blive taget hensyn til de små forbund.

Her er det værd at bemærke, at det især er de store LO-forbund, der igennem de senere år har mistet medlemmer. Det viser tydeligt at en stærk faglig identitet og en tæt kontakt til medlemmerne er essentiel, hvis et fagforbund skal være et attraktivt sted at melde sin ind og forblive medlem.

Den nye organisation lægger fra land den 1. januar 2019, og det bliver spændende at se, om de valgte FTF-politikere husker den store modstand mod projektet og bringer forbehold og kritik med i arbejdet, når den nye og stadig navnløse organisation skal bygges op. Vi får se!

 

Generalforsamling den 27. oktober - tilmeldingen er åben!

SE hele indkaldelsen HER

Den 27. oktober afholder Danske Psykomotoriske Terapeuter generalforsamling i Odense, og du kan allerede nu tilmelde dig både generalforsamlingen og den gratis bustransport fra henholdsvis København og Aarhus. 

Se program nedenfor - den detaljerede indkaldelse er på trapperne. Her vil dagsordenpunkterne også fremgå.

For tilmelding skriver du en mail til Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. med dit navn. Skriv også, hvorvidt du ønsker bustransport.

Program:

Kl. 8.00: Busafgang København fra Astoria Hotel, Banegårdspladsen

Kl. 8.00, Busafgang Aarhus fra Rutebilstationen ved Banegården Fredensgade 45, 8000 Aarhus C

Kl. 10.00 – 10.30: Dørene åbnes for registrering, og der serveres kaffe/the og vand.

Kl. 10.45 – 17.00: Generalforsamling. Dørene lukkes. 

Kl. 12.45-13.30: Frokostpause

Kl. 15 – 15.15: Kaffepause

Kl. 17: Generalforsamlingen slutter

Kl. 17.30: Begge busser returnerer mod henholdsvis København og Aarhus

Hovedbestyrelse og formandskab er trukket i arbejdstøjet

På generalforsamlingen den 27. oktober blev der valgt ny hovedbestyrelse og nyt formandskab. Vil du vide hvad der er sket siden? Så læs med her!

Siden generalforsamlingen har formand Ditte-Marie Post og Næstformand Anne Marie Horn brugt en del timer på at sætte sig ind i foreningens arbejde og strukturere den måde, de vil arbejde på fremover.

De har været til flere møder med foreningens samarbejdspartnere, herunder møder med Grete Christensen, formand for Dansk Sygeplejeråd og Sundhedskartellet, GroupCare, der står bag vores medlemsystem og der er afholdt adskillige møder med medarbejderne på sekretariatet.

”Det har været en rigtig god og udbytterig proces, og jeg synes, vi har fået en god struktur på vores fremadrettede opgaver,” siger Anne Marie Horn.

En helt central opgave har været udarbejdelse af foreningens arbejdsprogram, der er baseret på de af generalforsamlingen vedtagne emner:

Det har været behandlet på det første hovedbestyrelsesmøde, der blev afholdt den 26. november, og er netop nu blevet offentliggjort.

LÆS ARBEJDSPROGRAM 2018-2020

Ved samme hovedbestyrelsesmødet blev Sheila Simonsen og Anne Marie Lange valgt til medlemmer af Forretningsudvalget. Udvalget består af fire medlemmer: Formand, næstformand og to medlemmer af hovedbestyrelsen. Udvalget mødes for at tage beslutninger vedrørende foreningens drift, typisk en gang mellem hovedbestyrelsens møder.

I mellemtiden har der også været tid til, at formand Ditte-Marie Post deltog på den 2. Psykomotoriske Verdenskongres i Uruguay, hvor der var over 1.000 deltagere fra 18 lande – primært fra Sydmaerika.

Det var en længe planlagt tur, der ikke var forbundet med formandsposten– Ditte- Marie Post var inviteret med i hendes egenskab som dansk delegeret i OIPR.

Danmark var i øvrigt repræsenteret med tre undervisere og den internationale koordinator fra Psykomotorikuddannelsen i Hillerød, og der blev blandt andet knyttet kontakt til psykomotorikuddannelsen i Montevideo.

”De er er interesserede i vores arbejde med voksne indenfor psykiatri og stress, og vi ser frem til at kunne etablere samarbejder den vej - både som uformel udveksling af viden og som mere formelle samarbejder indenfor undervisning og måske forskning,” siger formand Ditte-Marie Post og fortsætter:  

”Der var en meget intens følelse af begejstring over psykomotorikkens mange facetter og muligheder, og jeg bliver glædeligt overrasket over det faglige fællesskab og viljen til at samarbejde og dele viden.”

Der var mere end 50 forelæsninger på konferencen. Ditte-Marie Post bidrog selv med en forelæsning om dansk psykomotorik og sit arbejde i behandlingspsykiatrien. 

Næste bestyrelsesmøde bliver afholdt 15. januar.

Nyttige links

Læs arbejdsprogram 2018-2020

Læs referat fra generalforsamlingen

Se medlemmerne af den nye bestyrelse

Hovedbestyrelsen siger ja til OK18

På et ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde den 23. maj besluttede Danske Psykomotoriske Terapeuter, at vi tilslutter os OK-forligene.

”Hovedbestyrelsen mener, at de forlig som er opnået, indeholder gode takter og en god mulighed for et generelt lønløft til alle faggrupper”, siger formand Rolf Auhagen.

”Samtidig er det lykkedes os at få lidt ekstra til de psykomotoriske terapeuter i form af et nyt løntrin i regionerne og et tillæg i kommunerne. Det er fire overenskomster siden at vi har fået ”ekstra”, så det skal vi helt sikkert glæde os over”, siger Rolf Auhagen.

Han understreger dog også at selv om det generelt er et godt forlig – sandsynligvis også bedre end et forlig, der var kommet ud af en storkonflikt - så er hans arme på ingen måde i vejret af ren begejstring.

”Vi gik til overenskomstforhandlingerne med det krav, at vi skulle op på samme lønniveau som tilsvarende sundhedsfag, og set i det lys, er vi stadig langt fra at nå i mål”, siger han og fortsætter:

”Når hovedbestyrelsen alligevel har valgt tiltræde forliget, er det fordi, vi har vurderet, at et nej ikke vil give mulighed for en bedre aftale. Vi må være realistiske og indrømme, at vi er meget små i det store overenskomstcirkus. Ville vi opnå støtte til en ”ny runde” fra andre forbund, som alt i alt ser dette forlig som en god aftale? Næppe”, siger han.

Danske Psykomotoriske Terapeuter har – modsat de allerfleste forbund – mulighed for at hovedbestyrelsen tager beslutningen på medlemmernes vegne i stedet for at sende resultatet til afstemning. Det skyldes en undtagelse i reglerne hos Sundhedskartellet, og det besluttede hovedbestyrelsen at benytte sig af.

”At afholde en afstemning er temmelig ressourcekrævende for en lille organisation som os, og samtidig har vi ikke været i tvivl om, at det rigtige for faggruppen er at tilslutte sig forliget. Derfor vurderede hovedbestyrelsen, at det er den rigtige prioritering at vi har taget beslutningen,”, siger Rolf Auhagen.

Og så kigger han fremad.

”Resultatet ved disse forhandlinger blev ikke, som vi havde drømt om. Men én ting er sikkert og det er, at der ikke er en formand i Sundhedskartellet, som er i tvivl om at de psykomotoriske terapeuter har en ambition om at blive løftet i løn og i regionerne og kommunerne kender man helt sikkert også til problemstillingen. Vi har sat en retning, og den skal følges til de kommende overenskomstforhandlinger - lige ind til vi er i mål”, siger han.

Læs mere om indholdet i aftalerne her

Bemærk at det samlede overenskomstforlig 2018 først er godkendt, når Sundhedskartellets forbund har endeligt godkendt.

 

 

 

Indkaldelse til generalforsamling 2018

Generalforsamlingen afholdes lørdag den 27. oktober 2018 fra kl. 10.00 – 17.00.

Sted: Mødecenter Odense, Buchwaldsgade 48, 5000 Odense.
Tilmelding: Send en mail til Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. . Skriv om du ønsker bustransport.

Kl. 8.00: Busafgang København fra Astoria Hotel, Banegårdspladsen
Kl. 8.00, Busafgang Aarhus fra Rutebilstationen ved Banegården Fredensgade 45, 8000 Aarhus C
Kl. 10.00 – 10.30: Dørene åbnes for registrering, og der serveres kaffe/the og vand.
Kl. 10.45 – 17.00: Generalforsamling. Dørene lukkes.
Kl. 17.30: Busserne kører mod København og Aarhus

Alle medlemmer har taleret på generalforsamlingen. Aktive medlemmer har stemmeret (Studentermedlemmer må meget gerne deltage og tage ordet, men har altså ikke stemmeret) Læs mere under §8 i vedtægterne

 

Dagsorden

1. Valg af dirigent og referent

2. Valg af tre stemmetællere

3. Beretningen for generalforsamlingsperioden.

Formand, Rolf Auhagen. Bilag 1

Herefter spørgsmål og debat 

4. Årsregnskab for 2016 og 2017 fremlægges til godkendelse

Sekretariatsleder, Gert Møller Thaysen. Bilag 2

5. Godkendelse af budget for de kommende to regnskabsår.

Sekretariatsleder, Gert Møller Thaysen. Bilag 2A og 2B

Frokostpause fra kl. 12.45 – 13.30.

6. Indkomne forslag:

a)Hovedbestyrelsen indstiller en række forslag til vedtægtsændringer. Bilag 3

b)Hovedbestyrelsen indstiller at der betales til konfliktfonden i 2018 og 2019, kr. 200 pr. medlem

Kaffepause – kl. 15.00 – 15.15

7.Godkendelse af arbejdsplan 2016-2018

Bilag 4

8.Valg af næstformand, syv hovedbestyrelsesmedlemmer og to suppleanter.  

Præsentation af kandidaterne følger senest en uge inden generalforsamlingen.

a)Valg af næstformand for fire år. 

b)Valg af syv hovedbestyrelsesmedlemmer for to år.

c)Valg af to suppleanter:

9.Valg af kritisk revisor og kritisk revisor suppleant. 

a) Valg af kritisk revisor:  Kirsten Høngsmark ønsker genvalg

b) Valg af suppleant: Birte Suneson ønsker genvalg 

10.Etisk udvalg: Valg af formand, to ordinære medlemmer og to suppleanter.

a)Valg af formand: Linda Jørgensen ønsker genvalg. 

b)Valg af to ordinære medlemmer: Pia Genet Rasmussen er ikke længere medlem (der skal findes en ny) og Susanne Darmer ønsker genvalg.

c)Valg af to suppleanter: 

Else Alliverti Kronman, ønsker genvalg. 

Birgitte Due ønsker genvalg

11. Eventuelt.

 

Fuldmagt

 

Er man forhindret i selv at møde op på generalforsamlingen, kan man printe og udfylde en fuldmagt til Danske Psykomotoriske Terapeuters Generalforsamling 2018. Man kan både give en generel fuldmagt eller en fuldmagt som relaterer sig til konkrete punkter. Er sidstnævnte tilfældet skal det fremgå af fuldmagten.

Print fuldmagt her (PDF)

Interesseret i mindfulness? Kom til gratis intro-møde

Mindfulness og psykomotorik går smukt hånd i hånd. Mindfulness efterspørges som aldrig før, både inden for det private erhvervsliv, det etablerede sundhedssystem og i uddannelsessystemerne.

Hvis du overvejer, om en instruktøruddannelse i mindfulness er noget for dig, så kom forbi til vores gratis og helt uforpligtende introduktionsmøde.

Underviser og psykomotorisk terapeut Pernille Mørup vil fortælle om indhold og form på kurset til mindfulness-instruktør, der udbydes i efteråret 2019, og som er særligt målrettet psykomotoriske terapeuter. Læs mere om kurset her 

Som en ekstra bonus vil du blive introduceret til hvordan du allerede nu kan starte en mindfulness egenpraksis. Det er gratis at deltage, og du forpligter dig ikke til andet end en god og interessant aften. 

Tid: 22. maj 2019 klokken 16.30 - 18
Sted: Danske Psykomotoriske Terapeuter. staunings Plads 3, 3., 1607 Kbh K
Tilmelding via dette link (kræver login) 

 

International master i psykomotorik - er det noget for dig?

Du kan deltage i online informationsmøde om den internationale master i psykomotorik.

Den internationale master er en toårig deltidsuddannelse, som blev udbudt for første gang nogensinde i 2018. Desværre lykkedes det ikke at få nok deltagere til at oprette et hold - men nu gør de to danske uddannelser sammen med hollandske Windesheim University og Applied Sciences. 

Læs mere om masteren på VIAs webside

En del af undervisningen vil foregå i Danmark, enten på VIA i Randers eller KP i Hillerød, mens en anden del foregår i Holland eller er fjernundervisning.

Hvis du tror, det kunne være noget for dig, så sæt straks et kryds i kalenderen - der bliver nemlig afhold fire informationsmøder på engelsk den kommende tid: 

6. februar klokken 20-22

26. februar klokken 20-22

11. marts klokken 20-22

23. april klokken 20-22

Du skal blot logge på i god tid, men tidligst klokken 19.30, via dette link 

 

Vil du læse mere om masteren? 

Download bochure om masteren 

Windesheims website

VIAs webside

Master er for både erfarne og nyuddannede 
(artikel fra fagbladet Psykomotorik) 

 

International master: Kan man ønske sig mere?

OBS! Der er online infomøde den 15. maj klokken 20-22 via dette link 
Læs mere om masteren her

Britt Schou og Henriette Nikolaisen fortæller nedenfor, hvorfor de har valgt at tilmelde sig en international master i psykomotorik.  

Kan man ønske sig mere?

Henriette Nikolaisen er underviser på uddannelsen i Hillerød og selvstændig psykomotorisk terapeut. Og så er hun ovenud begejstret ved tanken om en toårig international master.

”Tænk, at der bliver udbudt en master til lige præcis vores fag. At man kan få mulighed for at dykke ned og fordybe sig i lige præcis vores profession. Kan man ønske sig mere?” spørger hun. 

Hun er naturligvis allerede tilmeldt. Og hun opfordrer alle fagfæller – både nyuddannede og erfarne – til at gøre det samme. 

”Fra mit arbejde som underviser ved jeg, at de nyuddannede psykomotoriske terapeuter er fantastisk dygtige. Det er de virkelig. En som mig har noget andet med mig. Jeg blev uddannet i 1992 og har en stor taske fuld af praksisnær viden og alt det arbejde, jeg har foretaget mig de seneste 25 år. Jeg tror virkelig, vi kan give hinanden noget, og at det kan være med til at bygge bro,” siger Henriette Nikolajsen, der i øvrigt var formand for DAP fra 2011 til 2015.

Desuden er hun meget glad for det internationale element i masteren. 

”Det er et scoop, at vi kan udbyde den mellem Danmark og Holland. Alle, der har været ude i verden med deres faglighed, kommer tilbage med stor begejstring. Det er fantastisk at opdage, at faget er internationalt,” siger hun og tilføjer:

”Og så er det jo faktisk ret billigt. Det koster meget mindre end for eksempel en master i sundhedsfremme på RUC.” 

Vi skal turde kaste os ud i det!

Britt Schou er psykomotorisk personlig træner. Og fra september er hun – forhåbentlig – deltidsstuderende på en master i international psykomotorik.

”Jeg følte en helt oprigtig glæde, da jeg hørte om den nye master i psykomotorik. Det var lige det, jeg havde ledt efter,” fortæller hun. 

Hun havde nemlig været på udkig efter en videreuddannelse på kandidat- eller masterniveau, men hun havde ikke fundet det, der matchede hende. Nu er hun imidlertid tilmeldt den toårige masteruddannelse, der dels foregår i Holland, dels i Danmark.  

”Jeg ser det som et helt naturligt skridt. Nu har jeg været privatpraktiserende i efterhånden 10 år, og jeg har oparbejdet en masse af det, man kan kalde tavs viden – et sammensurium af alt det, jeg har lært og læst og erfaret via praktisk arbejde. Det vil være rigtig godt at få det akademiseret,” siger hun.  

Men én ting er hendes egne faglige håb. Noget andet er faget som helhed – og her tror hun også på, at en master i psykomotorik vil have positiv betydning.

”Det er en anerkendelse af faget. Alle andre fag har en master, det skal vi selvfølgelig også have. Og så kan jeg rigtig godt li’ det internationale tilsnit, fordi det giver os mulighed for at slå os sammen med nogle af de lande, hvor faget måske er mere anerkendt,” siger hun og fortsætter:

”Jeg kan kun opfordre alle, der overvejer en master, at kaste sig ud i det. Vi skal turde være modige.”

 

Intromøde om psykomotorisk stress- og traumebehandling

Er du interesseret i behandling af stress og traumer? Så læs videre!

Onsdag den 27. februar 2018 holder vi et gratis informationsmøde til dig, der vil finde ud af, om kurset "Psykomotorisk stress- og traumebehandling" er noget for dig. Læs mere om kurset her

Underviser Jacob Kongshaug vil fortælle om indholdet og formen på kurset, der forløber over fire weekender fra 30. marts 2019 til juni 2019. Jacob Kongshaug har specialiseret sig indenfor manuel behandling af stress og traumer og har 20 års arbejdserfaring med svært traumatiserede flygtninge.

Aftenen er gratis, og du forpligter dig ikke til andet end en god og interessant aften, hvor Jacob deler ud af sin kæmpe viden indenfor området.

Tid: 27. februar kl. 16.30 til 18.00 
Sted:  DAP, Staunings Plads 3, 1607 København V
Tilmelding: Send en mail til Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. - eller mød bare op på dagen

OBS! Da man skal lukkes ind af porten er det vigtigt at komme til tiden. Man kan i nødstilfælde ringe til Stine på 29650097 og blive lukket ind. 

 

 

 

Kandidater generalforsamlingen 2018

Listen bliver løbende opdateret frem til den 27. oktober.Øverst står kandidater til posten som næstformand, nedenunder kandidaterne til hovedbestyrelsen. De er derudover lagt på i den rækkefølge, de er indkommet. 

Tekst og billede er leveret af den enkelte kandidat. Det er også muligt at melde sit kandidatur på generalforsamlingen. 

Hvis du ikke selv kan komme til mødet, kan du sende en fuldmagt med en anden deltager, der så kan stemme for dig. Fuldmagten finder du her (PDF)

 

Else Alliverti Kronman - kandidat til posten som næstformand

Med baggrund i mit frivillige arbejde for DAP, i studenterudvalget og i hovedbestyrelsen, vil jeg gerne byde ind på de 10 lønnede timer ugentligt som næstformand i DAP.

Den røde tråd i mit uddannelses- og arbejdsliv: Skuespiller i det kropslige teater hele min ungdom og voksenunderviser. Krop og Getaltterapeutuddannelse og plejearbejde med borgere med Demenssygdom. Sosuassistent (+autorisation) og masser af arbejde i psykiatrien.  Psykomotorisk Terapeut fra VIA Randers i 2014 og omsorgsmedarbejder arbejde. 

Politisk erfaring: 

-Enhedslisten 1 år, i baggrundsgruppen for byrådsmedlemmet i Aarhus kommune.

-Alternativet i 3 år, som medplanlægger af 2 Alternative Sommerhøjskoler for 100 deltagere. Baggrundsgruppemedlem for Sundheds og Omsorgs udvalgsmedlemmet i Københavns Kommunes Borgerrepræsentation (BR). Har bragt psykomotorik ind, som konkret forslag til ældreplejens faglighed, i arbejdsgruppen De Sociale Saloner, med Folketingsmedlem Torsten Gejl, og BR medlem Badar Shah.

-Beboerarbejde i Stefansgården på Nørrebro, hvor jeg bor.

Jeg trives i et team, hvor vi spiller hinanden gode. Hvor vi bidrager med det bedste fra os hver, og at vi sammen kan løfte opgaver vi aldrig ville kunne gøre alene. Dette er hvordan jeg gerne vil arbejde i DAP, med formanden, bestyrelsen, forretningsudvalg og sekretariat. Sammen om at vi 1000 medlemmer får bedre muligheder med det psykomotoriske fag i det danske samfund. 

Inddragelse af medlemmernes ideer til, hvordan vi kan udvikle faget inden for de forskellige områder i samfundet, hvor der er grobund for vores fag. Det kunne være ved at invitere til ideudvikling i DAP. I forhold til medlemsinddragelse mener jeg, det kræver, at hovedbestyrelsen prioriterer en åbenhed med medlemstilgængelige referater fra møder. At vi selv praktiserer de værdier som den psykomotoriske tilgang fordrer, som for mig er tillid, gennemsigtighed, dialog, nysgerrighed og udvikling.                                                                              

 

Suzanne Langenbach - kandidat til posten som næstformand

61 år, færdiguddannet i 2013 i Randers. 

Har indtil for et par måneder siden har egen klinik i Odense, denne er flyttet hjem, og jeg regner med at åbne igen i det nye år. 

Siden 2015 har jeg været med i HB (hovedbestyrelsen) og FU (forretningsudvalget). Mit arbejde i HB er vigtigt for mig, da jeg ønsker at medvirke til at udbrede kendskabet til psykomotoriske terapeuter både indenfor det offentlige og som selvstændig behandler. 

Jeg brænder for, at vi skal opnå at få autorisation, da jeg mener, det vil åbne mange døre for faget som pt. er lukkede for faggruppen. 

Jeg mener, at vores faggruppe står svagt i forhold til fagidentitet, og det vil jeg meget gerne være medvirkende til at styrke. 

 

Sigrid Lund Nielsen - kandidat til posten som næstformand 

Som flere af jer måske har bemærket på bl.a. de sociale medier, brænder jeg utrolig meget for at få den psykomotoriske profession ud i verden. 

Jeg har siden studiet (januar 2018) lavet flere frivillige tiltag for at få fokus på et fag og en profession som jeg ved kan gøre en kæmpe forskel for så mange mennesker. Dette blandt andet med podcasten Psyko-hvadfornoget, workshops, videoer, fælles hjemmeside Din PMT nær dig (for medlemmer) for pmt’er mm.

Men desværre er vi ikke så synlige. Hverken for hinanden eller for andre.

Synlighed vil være mit fokuspunkt, når jeg stiller op som næstformand. Både synlighed for hvad DAP beskæftiger sig med, så medlemmerne kan få en fornemmelse af, hvad deres penge bliver brugt til og på. Sådan så vi får en realistisk ide om, hvilke midler og ressourcer vi har at gøre godt med og hvad de egentlig går til. 

Synligheden kan komme til udtryk via forskellige tiltag, men mit valg vil nok være de sociale medier, små vidoer og nyhedsbreve som en start.

Jeg har ikke megen politisk erfaring, men jeg ser det egentlig som en fordel. Jeg kender ikke “spillet”, og jeg vil som næstformand være der til at kunne stille de “dumme” men nysgerrige spørgsmål og samtidig være undrende overfor, hvordan tingene gøres nu og komme med nye (måske urealistiske men velmenende) indspark. 

Desuden vil jeg ønske, at vi kan finde en mere konstruktiv metode til, hvordan vi får den “nye” generation (professionsuddannelsen) og den “ældre” (de privatuddannede) til at komme tættere på hinanden.

Jeg har tiden, drivet og engagementet til at lægge en masse kræfter i arbejdet som næstformand!

Jeg ved, at jeg ikke vil kunne gøre alle glade, men jeg vil forsøge at gøre så mange som muligt tilfredse ved at blive set og hørt.

Så husk, hvis du ikke kommer til generalforsamlingen d. 27 at få udfyldt en fuldmagt så en anden kan stemme for dig til mødet. 

 

Anne Marie Horn - kandidat til posten som næstformand 

35 år, uddannet 2011, Hillerød. Sidder i kursusudvalget DAP. Min vision for faget er, at vi får fodfæste i det etablerede sundhedsvæsen. Vi skal være det oplagte valg:

  • når psykiatrien tænker kroppen ind i deres behandling.
  • som en del af kommunernes tilbud til sygemeldte og aktivitetsparate ledige. 
  • som mentorer i kommunerne.
  • for lægen at henvise til når det handler om stress eller kroniske smerter.
  • som en del af genoptræningsplanerne efter sygdom og operationer.
  • som en del af ældreområdet, både ift. demens, gigt, osteoporose mv.
  • som en del af daginstitutionerne og folkeskolerne. Bl.a. minimum en PMT per institution, til at supplere pædagogerne.

Vi skal, som en selvfølge, være en del af det kropsterapeutiske arbejde ved traumer og PTSD.

Min vision er, at vores uddannelse skal kunne stå alene, som en grunduddannelse til nogle grundlæggende jobfunktioner. Vi kan ikke nå at blive eksperter i det hele på 3½ år! Men vi skal tænke efteruddannelse og solide kurser ind, hvis vores medlemmer ønsker at gå i en konkret retning, som f.eks.:

Demens, gigt, sclerose, LAB§ (Lov om aktiv beskæftigelsesindsats), LAS§ (Lov om aktiv socialpolitik), kræft, mv. Og ikke mindst lederuddannelse, så vi får bedre mulighed for at arbejde os op af rangstigen og ansætte flere pmt’er.

Vi skal også være ydmyge og kende vores begrænsninger. Vi skal være skarpe på vores afgrænsning ift ergoterapeuten, fysioterapeuten og psykologen. Det kan vi, hvis vi definerer os, afgrænser os og tydeliggøre det for systemet. Vi skal i Dap arbejde med det politiske oppefra og ned og hjælpe jer medlemmer til at kunne stå stærkt og arbejde jer nedefra og op.

Det er et samarbejde mellem DAP, uddannelsen og Jer medlemmer. Der er ingen tvivl om at vi skal arbejde med at højne medlemmertallet i DAP, hvilket vi gør ved at højne kvaliteten OG tydeliggøre, at det er sammenholdet i en fagforening, der gør at vi kan opnå det vi vil som faggruppe og som individuelle fagpersoner.

Jeg vil gerne tydeliggøre at jeg vil arbejde for vores medlemmer i hele landet og både for dem, der kalder sig afspændingspædagoger og dem der kalder sig PMT. 

Jeg er stifter af DetSundeArbejdsliv, der tilbyder sundhedsfremmende tiltag til virksomheder og kommuner og stifter af AnneMarieHorn, der tilbyder personlig træning og afspændende behandlinger til private i deres eget hjem.  

Jeg har igennem tiden også været tilknyttet LOF, AOF og nu FOF, hvor jeg har undervist hovedsageligt hensynstagende bevægelses- og afspændingshold.

Jeg har tidligere været fast tilknyttet et jobcenter via en anden aktør, hvor jeg har hjulpet kontanthjælpsmodtagere med udfordringer udover ledighed tættere på arbejdsmarkedet. Derudover har jeg arbejdet med demente ældre i træningsfysioterapien i Rudersdal kommune og som pædagog og lærer inden min uddannelse til PMT.

Jeg brænder for mit faglige virke, men jeg brænder mere for, hvad vores fag kan udrette for samfundet, for samfundsøkonomien og for den enkelte borger, klient, patient mv. set i et større perspektiv.

 

Ditte-Marie Post - kandidat til hovedbestyrelsen

Jeg blev uddannet 2007 og arbejder som psykomotorisk terapeut på en lukket, psykiatrisk afdeling, samt som selvstændig behandler, underviser, foredragsholder og skribent. Siden 2013 har jeg også været beskæftiget som timelærer i psykomotorik og psykiatri ved uddannelsen i Hillerød.

Siden jeg blev færdiguddannet, har jeg været i forbindelse med DAP på den ene eller anden måde: som bidragyder til fagbladet (artikler, boganmeldelser), som medlem af hovedbestyrelsen 2010-2012, som næstformand i en kortere periode fra 2015-16 og i skrivende stund som medlem af forskningsudvalget og delegeret for DAP i de internationale organisationer, EFP og OIPR.

Kendetegnende for mit engagement i DAP er min passion for faget og dets muligheder, samt mine ambitioner på fagets vegne på arbejdsmarkedet, i den private, såvel som i den offentlige sektor. Jeg kender efterhånden vores fagforening og vores fag ganske indgående, og som medlem af hovedbestyrelsen er mit ønske at bidrage til udviklingen af fagets position på arbejdsmarkedet: Vi er nødt til at tænke udviklende, strategisk og til tider kreativt, for at opnå det, som vi drømmer om. Samtidig mener jeg at det er vigtigt at bidrage til sammenhæng, gensidigt kendskab og sammenhold indenfor foreningens egne rammer og medlemsskare. Dette kan ske, når vi fortsætter med at dele vores faglighed, at styrke netværk og ved at vi samler og højner vores niveau af viden indenfor vores fag. Derfor interesserer jeg mig forskning og for oparbejdelse af praktisk, kvalitativ evidens om det arbejde, som psykomotoriske terapeuter udfører, som ansatte og som selvstændige.

Som delegeret i de internationale organisationer er det vigtigt for mig at hjælpe til at også de internationale netværk styrkes, og at der også her fortsat foregår en udveksling mellem de danske og de udenlandske psykomotoriske terapeuter, herunder også kontakten mellem forskningsmiljøerne i de forskellige lande. Også her er udveksling og formidling af viden og kontakter mellem institutioner, foreninger og enkeltpersoner omdrejningspunktet for at udvikle og styrke faget og fagidentiteten.

DAP er en lille fagforening, og vi er en lille faggruppe, dette giver visse begrænsninger, men også mange muligheder, som det er vigtigt at udnytte kreativt og strategisk. Det er vigtigt at styrke viden og forbindelser mellem os – det vil være mit fokus som medlem af hovedbestyrelsen. 

 

Marlene Finmand - kandidat til hovedbestyrelsen (genopstiller)

Uddannet fra UCC Hillerød 2014. Ansat siden 2016 på UIU Uddannelsescenter som psykomotorisk terapeut.

Valgt ind i hovedbestyrelsen som suppleant, ved seneste generalforsamling. Siden 2017 medlem af HB (hovedbestyrelsen). 

Kan endnu huske de udfordringer jeg havde som nyuddannet og det besvær, jeg havde ved at blive anerkendt for min faglige viden hos mulige arbejdsgivere. Dette er nok den vigtigste grund til, at jeg sidder i DAP og prøver at bidrage til at skabe større kendskab til faget. 

 

 

Christinne Østergaard Larsen - kandidat til hovedbestyrelsen (genopstiller)

Jeg er 27 år og uddannet i sommeren 2016 i Randers. Jeg har siden vinteren 2017 arbejdet som psykomotorisk terapeut på en specialskole i Randers, Vesterbakkeskolen, hvor jeg både er en del af hverdagen i klassen og en del af et terapeutteam. Ved generalforsamlingen i 2016 blev jeg valgt ind i hovedbestyrelsen og jeg har efterfølgende været med til at starte Kreds vest op, som er en kredsbestyrelse i Vestdanmark, med hovedfokus i Jylland.

Jeg vil gerne fortsætte i hovedbestyrelsen som repræsentant fra Jylland, hvor jeg vil være med til at binde landsdelene sammen. Dette så at de jyske medlemmer føler sig repræsenteret i hovedbestyrelsen, og for at sikre et godt samarbejde mellem hovedbestyrelsen og Kreds Vest. Med min alder vil jeg også gerne bidrage med ungt blod til bestyrelsen så vi kan favne bredere.

Der er sket meget i hovedbestyrelsen de seneste to år, både gode ting, og ting jeg/vi gerne havde været foruden. Man kan mene om det, hvad man vil, men foreningen er i udvikling. Denne udvikling vil jeg gerne bidrage til bliver en positiv udvikling, hvor vi kommer et godt sted hen, og på en måde så vi stadig bevarer stabilitet i hovedbestyrelsen og dermed i foreningen.

Jeg er til generalforsamlingen at finde når I kommer, så fang mig endelig der, hvis du har spørgsmål. Jeg vil desværre gå igen inden selve generalforsamlingen går i gang. 

Denne hjemmeside benytter Googla Analytics til statistik

Ved at forsætte erklærer du dig indforstået med dette Learn more

I understand

Cookies på dap.dk
Vi benytter cookies til webanalyse med henblik på at optimere brugernes oplevelse af hjemmesiden.

Cookies fra webanalyseværktøjet Google Analytics
På dap.dk bruger vi Google Analytics for at analysere, hvordan brugerne anvender hjemmesiden. De oplysninger, som cookien indsamler om din brug (trafikdata, herunder din IP-adresse), sendes til og gemmes på Googles servere i USA.

Google bruger oplysningerne til at evaluere din brug af hjemmesiden, udarbejde rapporter om aktiviteten på hjemmesiden og yde andre tjenester i tilknytning til aktiviteten på hjemmesiden og brugen af internettet. Google kan også videregive oplysningerne til tredjemand, hvis loven kræver det, eller hvis tredjemand behandler oplysningerne på Googles vegne.

Google Analytics sætter to typer cookies:

  • En persistent cookie, der viser, om brugeren er tilbagevendende, hvor brugeren kommer fra, hvilken søgemaskine, der er brugt, keywords osv.
  • Sessionscookies, som bruges til at vise, hvornår og hvor længe en bruger er på sitet. Sessionscookies udløber efter hver session, det vil sige, når du lukker din fane eller browser

Google sammenkører ikke din IP-adresse med andre oplysninger, som Google ligger inde med.