Nyheder DAP

 

Intromøde om psykomotorisk stress- og traumebehandling

Er du interesseret i behandling af stress og traumer? Så læs videre!

Den 2. oktober 2018 holder vi et gratis informationsmøde til dig, der vil finde ud af, om kurset "Psykomotorisk stress- og traumebehandling" er noget for dig. Læs mereo m kurset her

Underviser Jacob Kongshaug vil fortælle om indholdet og formen på kurset, der forløber over fire weekender fra november 2018 til marts 2019. Jacob Kongshaug har specialiseret sig indenfor manuel behandling af stress og traumer og har 20 års arbejdserfaring med svært traumatiserede flygtninge.

Aftenen er gratis, og du forpligter dig ikke til andet end en god og interessant aften, hvor Jacob deler ud af sin kæmpe viden indenfor området.

NB vær opmærksom på NY adresse

Tid: 2. oktober kl. 16.30 til 18.00  
Sted:  FTFA snorresgade 15. 2300 Kbh. S (Lokalet hedder Bangkok)
Tilmelding: Send en mail til Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. - eller mød bare op på dagen

Er du interesseret i kurset, men kan ikke deltage den 2. oktober, så kontakt kursuskoordinator Stine Kofod Larsen på Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller tlf.33283047 

Kandidater generalforsamlingen 2018

Listen bliver løbende opdateret frem til den 27. oktober.Øverst står kandidater til posten som næstformand, nedenunder kandidaterne til hovedbestyrelsen. De er derudover lagt på i den rækkefølge, de er indkommet. 

Tekst og billede er leveret af den enkelte kandidat. Det er også muligt at melde sit kandidatur på generalforsamlingen. 

Hvis du ikke selv kan komme til mødet, kan du sende en fuldmagt med en anden deltager, der så kan stemme for dig. Fuldmagten finder du her (PDF)

 

Else Alliverti Kronman - kandidat til posten som næstformand

Med baggrund i mit frivillige arbejde for DAP, i studenterudvalget og i hovedbestyrelsen, vil jeg gerne byde ind på de 10 lønnede timer ugentligt som næstformand i DAP.

Den røde tråd i mit uddannelses- og arbejdsliv: Skuespiller i det kropslige teater hele min ungdom og voksenunderviser. Krop og Getaltterapeutuddannelse og plejearbejde med borgere med Demenssygdom. Sosuassistent (+autorisation) og masser af arbejde i psykiatrien.  Psykomotorisk Terapeut fra VIA Randers i 2014 og omsorgsmedarbejder arbejde. 

Politisk erfaring: 

-Enhedslisten 1 år, i baggrundsgruppen for byrådsmedlemmet i Aarhus kommune.

-Alternativet i 3 år, som medplanlægger af 2 Alternative Sommerhøjskoler for 100 deltagere. Baggrundsgruppemedlem for Sundheds og Omsorgs udvalgsmedlemmet i Københavns Kommunes Borgerrepræsentation (BR). Har bragt psykomotorik ind, som konkret forslag til ældreplejens faglighed, i arbejdsgruppen De Sociale Saloner, med Folketingsmedlem Torsten Gejl, og BR medlem Badar Shah.

-Beboerarbejde i Stefansgården på Nørrebro, hvor jeg bor.

Jeg trives i et team, hvor vi spiller hinanden gode. Hvor vi bidrager med det bedste fra os hver, og at vi sammen kan løfte opgaver vi aldrig ville kunne gøre alene. Dette er hvordan jeg gerne vil arbejde i DAP, med formanden, bestyrelsen, forretningsudvalg og sekretariat. Sammen om at vi 1000 medlemmer får bedre muligheder med det psykomotoriske fag i det danske samfund. 

Inddragelse af medlemmernes ideer til, hvordan vi kan udvikle faget inden for de forskellige områder i samfundet, hvor der er grobund for vores fag. Det kunne være ved at invitere til ideudvikling i DAP. I forhold til medlemsinddragelse mener jeg, det kræver, at hovedbestyrelsen prioriterer en åbenhed med medlemstilgængelige referater fra møder. At vi selv praktiserer de værdier som den psykomotoriske tilgang fordrer, som for mig er tillid, gennemsigtighed, dialog, nysgerrighed og udvikling.                                                                              

 

Suzanne Langenbach - kandidat til posten som næstformand

61 år, færdiguddannet i 2013 i Randers. 

Har indtil for et par måneder siden har egen klinik i Odense, denne er flyttet hjem, og jeg regner med at åbne igen i det nye år. 

Siden 2015 har jeg været med i HB (hovedbestyrelsen) og FU (forretningsudvalget). Mit arbejde i HB er vigtigt for mig, da jeg ønsker at medvirke til at udbrede kendskabet til psykomotoriske terapeuter både indenfor det offentlige og som selvstændig behandler. 

Jeg brænder for, at vi skal opnå at få autorisation, da jeg mener, det vil åbne mange døre for faget som pt. er lukkede for faggruppen. 

Jeg mener, at vores faggruppe står svagt i forhold til fagidentitet, og det vil jeg meget gerne være medvirkende til at styrke. 

 

Sigrid Lund Nielsen - kandidat til posten som næstformand 

Som flere af jer måske har bemærket på bl.a. de sociale medier, brænder jeg utrolig meget for at få den psykomotoriske profession ud i verden. 

Jeg har siden studiet (januar 2018) lavet flere frivillige tiltag for at få fokus på et fag og en profession som jeg ved kan gøre en kæmpe forskel for så mange mennesker. Dette blandt andet med podcasten Psyko-hvadfornoget, workshops, videoer, fælles hjemmeside Din PMT nær dig (for medlemmer) for pmt’er mm.

Men desværre er vi ikke så synlige. Hverken for hinanden eller for andre.

Synlighed vil være mit fokuspunkt, når jeg stiller op som næstformand. Både synlighed for hvad DAP beskæftiger sig med, så medlemmerne kan få en fornemmelse af, hvad deres penge bliver brugt til og på. Sådan så vi får en realistisk ide om, hvilke midler og ressourcer vi har at gøre godt med og hvad de egentlig går til. 

Synligheden kan komme til udtryk via forskellige tiltag, men mit valg vil nok være de sociale medier, små vidoer og nyhedsbreve som en start.

Jeg har ikke megen politisk erfaring, men jeg ser det egentlig som en fordel. Jeg kender ikke “spillet”, og jeg vil som næstformand være der til at kunne stille de “dumme” men nysgerrige spørgsmål og samtidig være undrende overfor, hvordan tingene gøres nu og komme med nye (måske urealistiske men velmenende) indspark. 

Desuden vil jeg ønske, at vi kan finde en mere konstruktiv metode til, hvordan vi får den “nye” generation (professionsuddannelsen) og den “ældre” (de privatuddannede) til at komme tættere på hinanden.

Jeg har tiden, drivet og engagementet til at lægge en masse kræfter i arbejdet som næstformand!

Jeg ved, at jeg ikke vil kunne gøre alle glade, men jeg vil forsøge at gøre så mange som muligt tilfredse ved at blive set og hørt.

Så husk, hvis du ikke kommer til generalforsamlingen d. 27 at få udfyldt en fuldmagt så en anden kan stemme for dig til mødet. 

 

Anne Marie Horn - kandidat til posten som næstformand 

35 år, uddannet 2011, Hillerød. Sidder i kursusudvalget DAP. Min vision for faget er, at vi får fodfæste i det etablerede sundhedsvæsen. Vi skal være det oplagte valg:

  • når psykiatrien tænker kroppen ind i deres behandling.
  • som en del af kommunernes tilbud til sygemeldte og aktivitetsparate ledige. 
  • som mentorer i kommunerne.
  • for lægen at henvise til når det handler om stress eller kroniske smerter.
  • som en del af genoptræningsplanerne efter sygdom og operationer.
  • som en del af ældreområdet, både ift. demens, gigt, osteoporose mv.
  • som en del af daginstitutionerne og folkeskolerne. Bl.a. minimum en PMT per institution, til at supplere pædagogerne.

Vi skal, som en selvfølge, være en del af det kropsterapeutiske arbejde ved traumer og PTSD.

Min vision er, at vores uddannelse skal kunne stå alene, som en grunduddannelse til nogle grundlæggende jobfunktioner. Vi kan ikke nå at blive eksperter i det hele på 3½ år! Men vi skal tænke efteruddannelse og solide kurser ind, hvis vores medlemmer ønsker at gå i en konkret retning, som f.eks.:

Demens, gigt, sclerose, LAB§ (Lov om aktiv beskæftigelsesindsats), LAS§ (Lov om aktiv socialpolitik), kræft, mv. Og ikke mindst lederuddannelse, så vi får bedre mulighed for at arbejde os op af rangstigen og ansætte flere pmt’er.

Vi skal også være ydmyge og kende vores begrænsninger. Vi skal være skarpe på vores afgrænsning ift ergoterapeuten, fysioterapeuten og psykologen. Det kan vi, hvis vi definerer os, afgrænser os og tydeliggøre det for systemet. Vi skal i Dap arbejde med det politiske oppefra og ned og hjælpe jer medlemmer til at kunne stå stærkt og arbejde jer nedefra og op.

Det er et samarbejde mellem DAP, uddannelsen og Jer medlemmer. Der er ingen tvivl om at vi skal arbejde med at højne medlemmertallet i DAP, hvilket vi gør ved at højne kvaliteten OG tydeliggøre, at det er sammenholdet i en fagforening, der gør at vi kan opnå det vi vil som faggruppe og som individuelle fagpersoner.

Jeg vil gerne tydeliggøre at jeg vil arbejde for vores medlemmer i hele landet og både for dem, der kalder sig afspændingspædagoger og dem der kalder sig PMT. 

Jeg er stifter af DetSundeArbejdsliv, der tilbyder sundhedsfremmende tiltag til virksomheder og kommuner og stifter af AnneMarieHorn, der tilbyder personlig træning og afspændende behandlinger til private i deres eget hjem.  

Jeg har igennem tiden også været tilknyttet LOF, AOF og nu FOF, hvor jeg har undervist hovedsageligt hensynstagende bevægelses- og afspændingshold.

Jeg har tidligere været fast tilknyttet et jobcenter via en anden aktør, hvor jeg har hjulpet kontanthjælpsmodtagere med udfordringer udover ledighed tættere på arbejdsmarkedet. Derudover har jeg arbejdet med demente ældre i træningsfysioterapien i Rudersdal kommune og som pædagog og lærer inden min uddannelse til PMT.

Jeg brænder for mit faglige virke, men jeg brænder mere for, hvad vores fag kan udrette for samfundet, for samfundsøkonomien og for den enkelte borger, klient, patient mv. set i et større perspektiv.

 

Ditte-Marie Post - kandidat til hovedbestyrelsen

Jeg blev uddannet 2007 og arbejder som psykomotorisk terapeut på en lukket, psykiatrisk afdeling, samt som selvstændig behandler, underviser, foredragsholder og skribent. Siden 2013 har jeg også været beskæftiget som timelærer i psykomotorik og psykiatri ved uddannelsen i Hillerød.

Siden jeg blev færdiguddannet, har jeg været i forbindelse med DAP på den ene eller anden måde: som bidragyder til fagbladet (artikler, boganmeldelser), som medlem af hovedbestyrelsen 2010-2012, som næstformand i en kortere periode fra 2015-16 og i skrivende stund som medlem af forskningsudvalget og delegeret for DAP i de internationale organisationer, EFP og OIPR.

Kendetegnende for mit engagement i DAP er min passion for faget og dets muligheder, samt mine ambitioner på fagets vegne på arbejdsmarkedet, i den private, såvel som i den offentlige sektor. Jeg kender efterhånden vores fagforening og vores fag ganske indgående, og som medlem af hovedbestyrelsen er mit ønske at bidrage til udviklingen af fagets position på arbejdsmarkedet: Vi er nødt til at tænke udviklende, strategisk og til tider kreativt, for at opnå det, som vi drømmer om. Samtidig mener jeg at det er vigtigt at bidrage til sammenhæng, gensidigt kendskab og sammenhold indenfor foreningens egne rammer og medlemsskare. Dette kan ske, når vi fortsætter med at dele vores faglighed, at styrke netværk og ved at vi samler og højner vores niveau af viden indenfor vores fag. Derfor interesserer jeg mig forskning og for oparbejdelse af praktisk, kvalitativ evidens om det arbejde, som psykomotoriske terapeuter udfører, som ansatte og som selvstændige.

Som delegeret i de internationale organisationer er det vigtigt for mig at hjælpe til at også de internationale netværk styrkes, og at der også her fortsat foregår en udveksling mellem de danske og de udenlandske psykomotoriske terapeuter, herunder også kontakten mellem forskningsmiljøerne i de forskellige lande. Også her er udveksling og formidling af viden og kontakter mellem institutioner, foreninger og enkeltpersoner omdrejningspunktet for at udvikle og styrke faget og fagidentiteten.

DAP er en lille fagforening, og vi er en lille faggruppe, dette giver visse begrænsninger, men også mange muligheder, som det er vigtigt at udnytte kreativt og strategisk. Det er vigtigt at styrke viden og forbindelser mellem os – det vil være mit fokus som medlem af hovedbestyrelsen. 

 

Marlene Finmand - kandidat til hovedbestyrelsen (genopstiller)

Uddannet fra UCC Hillerød 2014. Ansat siden 2016 på UIU Uddannelsescenter som psykomotorisk terapeut.

Valgt ind i hovedbestyrelsen som suppleant, ved seneste generalforsamling. Siden 2017 medlem af HB (hovedbestyrelsen). 

Kan endnu huske de udfordringer jeg havde som nyuddannet og det besvær, jeg havde ved at blive anerkendt for min faglige viden hos mulige arbejdsgivere. Dette er nok den vigtigste grund til, at jeg sidder i DAP og prøver at bidrage til at skabe større kendskab til faget. 

 

 

Christinne Østergaard Larsen - kandidat til hovedbestyrelsen (genopstiller)

Jeg er 27 år og uddannet i sommeren 2016 i Randers. Jeg har siden vinteren 2017 arbejdet som psykomotorisk terapeut på en specialskole i Randers, Vesterbakkeskolen, hvor jeg både er en del af hverdagen i klassen og en del af et terapeutteam. Ved generalforsamlingen i 2016 blev jeg valgt ind i hovedbestyrelsen og jeg har efterfølgende været med til at starte Kreds vest op, som er en kredsbestyrelse i Vestdanmark, med hovedfokus i Jylland.

Jeg vil gerne fortsætte i hovedbestyrelsen som repræsentant fra Jylland, hvor jeg vil være med til at binde landsdelene sammen. Dette så at de jyske medlemmer føler sig repræsenteret i hovedbestyrelsen, og for at sikre et godt samarbejde mellem hovedbestyrelsen og Kreds Vest. Med min alder vil jeg også gerne bidrage med ungt blod til bestyrelsen så vi kan favne bredere.

Der er sket meget i hovedbestyrelsen de seneste to år, både gode ting, og ting jeg/vi gerne havde været foruden. Man kan mene om det, hvad man vil, men foreningen er i udvikling. Denne udvikling vil jeg gerne bidrage til bliver en positiv udvikling, hvor vi kommer et godt sted hen, og på en måde så vi stadig bevarer stabilitet i hovedbestyrelsen og dermed i foreningen.

Jeg er til generalforsamlingen at finde når I kommer, så fang mig endelig der, hvis du har spørgsmål. Jeg vil desværre gå igen inden selve generalforsamlingen går i gang. 

Kontingentet reguleres 1. oktober 2018

Kontingentet reguleres pr. 1. oktober 2018 med inflationstigningen på 0,9%. 

De nye satser er: 

Aktiv på fuld tid: 1586 kroner i kvartalet (En stigning på 14 kroner)

Aktiv på nedsat: 696 kroner i kvartalet (En stigning på seks kroner)

Studerende: 185 kroner i kvartalet (En stigning på to kroner)

Passive: 512 kroner i kvartalet (En stigning på fem kroner)

Seniormedlem: 221 kroner i kvartalet (En stigning på to kroner).

 

De to årlige betalinger - gruppeliv og forskningsfonden - bliver ikke reguleret. De lyder fortsat: 

Gruppeliv: 686 koner årligt
Indbetaling til forskningspuljen: 200 kroner årligt.  

Kreds Vest består

Ved den ekstraordinære generalforsamling den 6. december lykkedes det at nedsætte en bestyrelse, så Kreds Vest kan fortsætte sit arbejde.

”På generalforsamlingen var det tydeligt at de medlemmer, som stillede op til bestyrelsen i Kreds Vest, først og fremmest er interesserede i at skabe spændende aktiviteter for kredsens medlemmer. Jeg er rigtig glad for at stærke, frivillige kræfter, vælger at lægge deres arbejde i kredsen” siger formand Rolf Auhagen, der selv var til stede på den ekstraordinære generalforsamling i Aarhus.

Bestyrelsen består af nedenstående medlemmer og skal nu konstituere sig. 
Resultatet af konstituering og referat af generalforsamlingen vil blive offentliggjort her på dap.dk.  

Katrine Lerche-Thomsen 
Ann-Sofie Saugberg Jensen 
Eva Therkildsen 
Kamilla Byrialsen 
Christinne Larsen.

 

Suppleant: Fiona Andersen

Lockout-varsler for psykomotoriske terapeuter

 Stat, regioner og kommuner har nu sendt konfliktvarsler for i alt 440.000 offentligt ansatte.

 Du kan se et samlet overblik over de relevante arbejdspladser, hvor der er varslet lockout, her.  

Oversigten ligger på Danske Fysioterapeuters hjemmesiden, fordi de forhandler for os – og dermed gælder de varsler, som de har modtaget, også for vores medlemmer.

Kort opsummeret: 

Staten:
Professionshøjskolerne er omfattet af lockout. Det samme er SOSU-skolerne, hvor vi også har medlemmer, der arbejder. 
Se lockoutvarsel fra staten

Regionerne: 
Psykiatrien er undtaget fra lockout
Se den komplette oversigt over lockoutvarslede på det regionale område
Se lockoutvarsel fra Danske Regioner

Kommunerne: 
Ingen psykomotoriske terapeuter bliver lockoutet

 

Hvis du får varsel om lockout af din arbejdsgiver
Så skal du udfylde et skema med bl.a. ansættelsesforhold og bankolysninger. 

FIND SKEMAET HER

Det er absolut afgørende for, at vi kan udbetale konfliktstøtte til dig i tilfælde af, at lockouten bliver en realitet. Når du har udfyldt skemaet har vi også dine kontaktoplysninger, og du vil høre mere fra os.

Hvis der er lockout blandt dine kolleger 

Hvis du er kommunalt ansat som psykomotorisk terapeut, og der bliver varslet lockout på din arbejdsplads, er du som medlem af Danske Psykomotoriske Terapeuter IKKE omfattet. Det kan f.eks. gælde på skoler og i børnehaver – og det gælder også, selv om du er ansat på en anden overenskomst end vores. Det betyder, at du fortsat skal passe dit arbejde – dog må du ikke påtage dig konfliktramt arbejde. Vi er klar over, at det kan medføre vanskelige situationer, derfor opfordrer vi til, at du orienterer den lokale tillidsmand om din situation. Hvis du oplever problemer, må du meget gerne du kontakte os på tlf. 33 79 12 60 eller Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. .

Hvis du er dobbeltorganiseret

Er du ansat med en anden fagtitel - f.ek. pædagogmedhjælper - og er samtidig organiseret i både Danske Psykomotoriske terapeuter OG i en anden fagforening som f.eks. FOA, BUPL eller SL, så kan man risikere at blive lockoutet. I givet tilfælde vil det være det pågældende forbund, der skal udbetale konfliktstøtte.   

Økonomisk kompensation 

Hovedbestyrelsen har besluttet at lockoutramte medlemmer de første fem dage af lockouten vil modtage konfliktstøtte der svarer til højeste dagpengesats. Beløbet vil blive gradueret efter beskæftigelsesgrad, så er du på deltid vil du få tilsvarende mindre.

I løbet af de første fem dage vil hovedbestyrelsen træde sammen og lave en ny vurdering af situationen.

De medlemmer, der udfylder ovenstående skema, vil få yderligere info om udbetaling af konfliktstøtte.

LÆS MERE: Konfliktens ABC
På fysioterapeuternes hjemmeside finder du en grundig ABC om alt fra barn syg, til ferie og kurser. Hvad angår økonomisk kompensation, skal du dog være opmærksom på, at reglerne hos fysioterapeuterne kan være forskellige fra vores.

 

 

 

Master er for både erfarne og nyuddannede

Fra september 2018 kan du tage en toårig international master i psykomotorik. Uddannelsen vil være udbytterig for både nyuddannede og erfarne psykomotoriske terapeuter, fortæller Janneke Hatzmann fra Windesheim University of Applied Sciences. 

Artikel fra Psykomotorik 4, 2017

September 2018 er der for første gang studie­start på en ny international master i psykomo­torik, som er et samarbejde mellem de danske uddannelser og Windesheim University of Ap­plied Sciences. 

Uddannelsen fokuserer på at styrke og ud­vikle tre aspekter af deltagernes faglighed - vi har valgt at beholde de engelske titler for ikke at begrebsforvirre i oversættelsen: 

1.Psychomotor therapeutic skills
2.Professional leadership
3. Practice based research

"Disse tre aspekter dækker vigtige områder, når man fungerer professionelt som psykomotorisk terapeut. Masteren vil gøre det muligt for dig at arbejde med komplicerede problemstillinger hos klienter og patienter og at bruge evidens eller praktisk baserede metodologiske og terapeutiske færdigheder. Du bliver også i stand til at profilere dig selv som psykomotorisk terapeut på flere forskellige niveauer", skriver Janneke Hatzmann fra Windesheim i en e-mail, hvor hun svarer på en række spørgsmål om uddannelsen.

Sammen med sin kollega Thomas Scheewe var hun i november i Danmark for at fortælle om den nye uddannelse på en række informationsmøder. 

Hun understreger, at både nyuddannede og erfarne psykomotoriske tera­peuter kan få stort udbytte af uddannelsen. Det vigtigste er, at man ønsker at øge sin viden om de ovenfor nævnte felter. 

Lidt mere konkret består masteren af en række kurser - hvilke kurser, hvordan de vægter, og hvor de bliver afholdt, kan du se i figuren her på siden. 

Selvom den internationale master er ny, bygger den på solid erfaring, oplyser Janneke Hatzmann. Windesheim har nemlig udbudt en master i psykomotorik siden 2006. 

"Vi har stor erfaring, hvad angår indholdet af masteren", skriver Jan­neke Hatzmann. 

For at sikre, at læringsprocessen fortsætter mellem undervisnings­opholdene, vil der være fjernundervisning, hvor alle vil være forbundne i en slags virtuelt klasseværelse. Samtidig vil alle studerende få tildelt en coach, som støtter den studerende og hjælper med at integrere læringen i det daglige arbejde som psykomotorisk terapeut. 

Janneke Hatzmann fremhæver samarbejdet mellem de to danske og den hollandske uddannelse som en stor styrke. 

"Der er mange kulturelle og sociale ligheder mellem Holland og Dan­mark. Men når det gælder psykomotorik, er der også forskelle. For eksempel arbejder danske psykomotoriske terapeuter også med manuel behandling, mens hollandske psykomotoriske terapeuter ofte har en bevægelsesori­enteret tilgang. Når vi arbejder sammen, kan vi udveksle både viden og færdigheder", skriver hun. 

Læs meget mere om masteren her

 

 

 

Meddelelse fra hovedbestyrelsen: Dorte Hartvig Jensen bliver ny formand

Tirsdag den 2. oktober blev der holdt ekstraordinært bestyrelsesmøde, hvor et flertal besluttede at indsætte Dorte Hartvig Jensen som formand efter generalforsamlingen den 27. oktober 2018. 

Nedenfor kan du læse hovedbestyrelsens meddelelse i den forbindelse. den er desuden sendt ud til alle medlemmer på mail. 

I nedenstående bliver refereret til en juridisk udtalelse af advokat  Steen Frederiksen. Den kan ses her (PDF)

 

Meddelelse til alle medlemmer: Hovedbestyrelsen indsætter Dorte Hartvig Jensen som formand

Danske Psykomotoriske Terapeuters hovedbestyrelse har på et ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde 2. oktober 2018 vendt situationen omkring formand Rolf Auhagens fratræden efter generalforsamlingen 27. oktober 2018. 

Da foreningen vedtægter ikke entydigt tager højde for den givne situation, har hovedbestyrelsen måtte finde en passende måde at håndtere denne til foreningens bedste. 

Hovedbestyrelsen har opstillet to scenarier, som den har skulle tage stilling til:

Scenarie 1

Uanset næstformand Dorte Hartvig Jensen er på valg til generalforsamlingen 27. oktober 2018, vælger hovedbestyrelsen efter generalforsamlingen at indsætte næstformanden i formandsposten for den resterende del af formandsperioden indtil generalforsamlingen i år 2020. Hovedbestyrelsen træffer sin afgørelse på baggrund af advokat Steen Frederiksens juridiske udtalelse á 24. sep. 2018 og for at bevare kontinuitet i foreningen (Udtalelsen kan læses her).

Scenarie 2

Næstformand Dorte Hartvig Jensen er valgt af hovedbestyrelsen midte som følge af den tidligere næstformands Ditte-Marie Posts forfald i 2017. Næstformanden har derved ikke modtaget direkte valg til næstformandsposten, og derfor vælger hovedbestyrelsen at generalforsamlingen får mulighed for at fortage valg til både næstformands- og formandspost.

Baggrund for beslutningen

Med baggrund i vedtægterne §10 stk. 4 vælger et flertal i hovedbestyrelsen at følge det 1. scenarie, hvilket betyder at Dorte Hartvig Jensen indsættes som formand efter generalforsamlingen d. 27. oktober 2018. Hovedbestyrelsen mener, at det er vigtigt at sikre kontinuitet i forhold til foreningen, medlemmerne og sekretariatet, hvilket er begrundelsen for valget. 

 

 

Medlemmerne har stemt ja til at søge om autorisation

Den forløbne uge har alle stemmeberettigede medlemmer kunne stemme om, hvorvidt Danske Psykomotoriske Terapeuter skal søge om autorisation på fagets vegne.

Og der er ikke tvivl om udfaldet. 77,9 procent har stemt for et ja – se mere fakta om afstemningen nederst i artiklen.

”For mange medlemmer har det nok været en svær beslutning, fordi der er rigtig mange faktorer, vi ikke kender, når det handler om autorisation af faget. Men ikke desto mindre er det et meget overbevisende resultat, og vi glæder os til at arbejde videre i den retning, medlemmerne har ønsket”, siger Rolf Auhagen og understreger, at han vil gøre alt hvad han kan for, at dem der har stemt nej ikke vil føle sig kørt over.

Ingen skal køres over

”11,4 procent har stemt nej, og det er vigtigt, at de fortsat stadig føler sig repræsenteret af Danske Psykomotoriske Terapeuter. Jeg tror, at rigtig mange medlemmer, også mange der har stemt ja, er bekymrede for, hvad en autorisation kan betyde for deres arbejdsliv. Det er vi selvfølgelig opmærksomme på”, siger han.

At det har været et svært valg er også illustreret af, at 10.7 procent af dem, der har afgivet deres stemme, har valgt at stemme blank.

De næste skridt

Resultatet af afstemningen er bindende for Danske Psykomotoriske Terapeuter, så hovedbestyrelsen vil nu arbejde hen imod næste skridt i processen: At afdække, hvordan vi får udarbejdet den bedst tænkelige ansøgning, samt hvilke ressourcer vi kan afsætte til arbejdet.

”Den proces der begynder nu vil være lang og grundig. Allerførst skal vi finde ud af, hvem der skal hjælpe os med at udforme en ansøgning, og dernæst skal vi afdække hvordan vi bedst får vinklet en ansøgning, så vores chancer for at opnå autorisation er størst mulige. Det er ingen standardprocedure vi bare kan følge eller skemaer, der ligger klar til at blive udfyldt”, siger Rolf Auhagen og fortsætter:

”Hvor længe vi kommer til at bruge, inden vi har en ansøgning klar, tør jeg ikke gætte på, men jeg vil opfordre alle til at være tålmodige”, siger han og lover, at holde medlemmerne løbende orienteret.

Læs mere om den kommende proces her (Åbner i nyt vindue)

Det er desuden vigtigt at understrege, at en ansøgning om autorisation langt fra er det samme som at få tildelt en autorisation.

Når ansøgninger ligger klar, er det i første omgang Styrelsen for Patientsikkerhed der vurderer, om der er grobund for en autorisation. Hvis ja, så skal ansøgningen en tur igennem Sundheds- og ældreministeriet og til sidst skal en autorisation stemmes igennem i Folketinget. 

Fakta om afstemningen

652 medlemmer havde mulighed for at stemme
430 valgte at gøre brug af den ret. Det giver en stemmeprocent på 66.
335 stemte ja, 49 nej, mens 46 valgte at stemme blank.

 

 

Mindeord for Lise Plum Holm

Lise Plum Holm blev 91 år gammel. 
Af Eva Frydensberg, Foreningen af Eutonipædagoger

Den 5. april 2018 har vi pludselig mistet vores gode kollega og veninde gennem mange år, Lise Plum Holm. Hun blev 91 år. 

Som fysiurg og eutonipædagog har hun hjulpet og inspireret mange mennesker. Hun blev uddannet eutonipædagog på Gerda Alexander Skolen i 1952 og læste derefter til læge og fysiurg. Hun havde  praksis i eget hjem hvor hun på en kreativ måde har forbundet det pædagogiske og kunstneriske med  hendes medicinske viden om bevægeapparatet. Lise blev sent gift og fik en datter. 

På Gerda Alexander Skolen underviste hun i teoretiske fag, på Ingrid Prahms Seminarium for Afspændingspædagoger i patologi og hun holdt kurser i DAP’s regi om hendes arbejde især med rygpatienter.

I Foreningen af Eutonipædagoger har vi i Lise haft en rigtig god sparringspartner, der gerne ville formidle sine erfaringer og sin viden. Ofte henviste hun patienter videre til holdundervisning hos én af os andre efter endt behandlingsforløb. Udover regelmæssige møder i foreningen mødtes vi i de sidste 10 år til årlige sommerseminarer. Tidligere rejste vi sammen til de årlige ugeseminarer i udlandet, som blev afholdt af den internationale forening af eutonipædagoger. 

Lise var et meget venligt menneske, altid positiv indstillet, en ildsjæl. Hun var dedikeret sit arbejde, hvilket afspejlede sig i hele hendes liv. Utrættelig gjorde hun sig erfaringer med kroppens mekanik, som hun søgte belyst især med ny viden indenfor neurofysiologien. Erfaringer, som hun havde fra eutoni og egen praksis eller fra sit liv om sommeren på en stor naturgrund, hvor hun og hendes mand byggede høfter og flyttede store sten i strandkanten.

På samme måde blev det at dyrke bønner til leg og eksperimenteren. Hun byggede huse og labyrinter af grene, bambus og kviste som stangbønnerne kunne sno sig opad - udover at give en god høst var det til glæde for børnene at lege i. En form for ”landart”, der var et udtryk for hendes gode rumfornemmelse, som var så central i hendes arbejde med at forestille sig og mærke kroppens indre rum - f.eks. skelettet i alle sine detaljer. 

I 80erne forskede Lise på Panum på det Anatomiske Institut hos professor Bojsen-Møller i hvirvelsøjlens evne til at genoprette sig selv som en fjeder uden muskelkraft. Dette førte til en anskuelsesmodel, en meget stærk fjeder af metal, som hun brugte i sin praksis. Hun blev inspireret af Barry Wyke’s neurofysiologiske teorier om vores dybdesensibilitet, nærmere betegnet mekanoreceptorerne, og hvordan de bedst bliver stimuleret. Det lå hende meget på sinde at give den viden videre drevet af sin begejstring over hvor genial vores krop i grunden er.

For at styrke knoglerne og fordybe bevidstheden om dem,  brugte hun udvalgte udendørslege, hverdagsbevægelser og enkle øvelser, som hun udviklede til formålet. Hun var mester i at guide patienterne med ord og behandling til at udføre disse øvelser med præcision og klar fokus. Hendes mål var altid, at eleverne lærte, hvad de selv kan gøre for at få det bedre. 

Om disse emner skrev hun en hel del artikler og blev ved med at kæmpe for anerkendelsen af sine teorier og erfaringer i lægefaglige sammenhænge. Hun lod sig ikke påvirke af sit synshandicap gennem de sidste 20 år og var meget taknemmelig for den hjælp, hun fik af børnebørn og frivillige. Ganske få uger før sin død siden  formulerede hun sin idé til hendes næste artikel.  

Vi vil mindes Lise med hendes venlige smil og savne samarbejdet med hende i taknemmelighed. 

Foreningen af Eutonipædagoger
April 2018

 

Mindre sygefravær: Nyt projekt skal skabe job til faggruppen

Som psykomotorisk terapeut har Lise Lang Pedersen været med til at sænke sygefraværet på Vejle Sygehus markant. De erfaringer giver hun videre i et nyt projekt, der skal hjælpe psykomotoriske terapeuter, der gerne vil arbejde i virksomheder og organisationer.

Af Mette Vosgerau

I 2013 var Lise Lang Pedersen ansat på Neurologisk Afdeling på Vejle Sygehus, og i løbet af et år blev sygefraværet nedsat markant. Ledelsen pegede selv på hende som en af de primære årsager. Men hvad gjorde hun egentlig? 

”Det handler meget om at være nærværende og tilgængelig og gribe det, der kommer. Det kan begynde med en helt almindelig smalltalk, hvor man lige fanger, at der er et eller andet, måske er der en lille tøven omkring et emne. Det kan også være, at man ser en, der trækker lidt på benet, og spørger ind til det – eller opdager, at en isolerer sig lidt fra snakken i kaffepausen”, siger Lise Lang Pedersen.

For hende handler det rigtig meget om at få understreget kroppens betydning og at bruge den som indgangsvinkel over for både ledelse og medarbejdere.

”Hvis man kender sin egen krop, så kan man bruge den som udgangspunkt til at sige ja og nej i arbejdssammenhænge. Så ved man, at hvis man har sovet dårligt en nat, skal man tænke sig ekstra godt om, før man siger ja til en ekstra opgave. Det gælder både medarbejdere og ledere”, siger hun og fortsætter:

”Det skaber bedre trivsel, og der er rigtig gode chancer for at påvirke både trivsel og sygefravær positivt”.

Lise Lang Pedersen er fortsat ansat på Sygehus Lillebælt, som Vejle også hører under. Her har hun netop afsluttet et projekt om effekten af psykomotorisk terapi til skulderpatienter med smerter, der har varet længere end tre måneder.

Og så vil hun meget gerne give sin erfaringer videre til kolleger. Derfor har hun sagt ja til at lave et projekt sammen med Danske Psykomotoriske Terapeuter, hvor hun samler og videreformidler sin viden og erfaring på et kursus af to dages varighed.

LÆS MERE OM KURSET HER

”Projektet skal klæde vores medlemmer på, så de kan skabe sig et job inden for trivsel og arbejdsmiljø”, siger Dorte Hartvig Jensen, der er næstformand i Danske Psykomotoriske Terapeuter.

”Det er et oplagt tidspunkt at lave det projekt nu, hvor der er meget fokus på sygefravær og herunder særligt det psykiske arbejdsmiljø. Der har vi som psykomotoriske terapeuter virkelig noget at byde ind med”, siger Dorte Hartvig Jensen og supplerer:

”Og så har vi et medlem, som har rigtig gode erfaringer med at arbejde med sygefravær. Det gælder om at dele de gode erfaringer, så vi bliver en stærkere faggruppe”. 

Denne hjemmeside benytter Googla Analytics til statistik

Ved at forsætte erklærer du dig indforstået med dette Learn more

I understand

Cookies på dap.dk
Vi benytter cookies til webanalyse med henblik på at optimere brugernes oplevelse af hjemmesiden.

Cookies fra webanalyseværktøjet Google Analytics
På dap.dk bruger vi Google Analytics for at analysere, hvordan brugerne anvender hjemmesiden. De oplysninger, som cookien indsamler om din brug (trafikdata, herunder din IP-adresse), sendes til og gemmes på Googles servere i USA.

Google bruger oplysningerne til at evaluere din brug af hjemmesiden, udarbejde rapporter om aktiviteten på hjemmesiden og yde andre tjenester i tilknytning til aktiviteten på hjemmesiden og brugen af internettet. Google kan også videregive oplysningerne til tredjemand, hvis loven kræver det, eller hvis tredjemand behandler oplysningerne på Googles vegne.

Google Analytics sætter to typer cookies:

  • En persistent cookie, der viser, om brugeren er tilbagevendende, hvor brugeren kommer fra, hvilken søgemaskine, der er brugt, keywords osv.
  • Sessionscookies, som bruges til at vise, hvornår og hvor længe en bruger er på sitet. Sessionscookies udløber efter hver session, det vil sige, når du lukker din fane eller browser

Google sammenkører ikke din IP-adresse med andre oplysninger, som Google ligger inde med.