Nyheder DAP

 

OK18: Det endelige resultat

Efter lange og seje forhandlinger, er overenskomstforhandlingerne næsten slut. Nedenfor har vi specificeret resultatet for vores medlemmer ansat i henholdsvis stat, regioner og kommuner.

Forløbet har dels bestået af forhandlinger med arbejdsgiverne – det var det lange forløb, hvor en storkonflikt truede.

Heldigvis blev der indgået aftaler på alle tre områder, og herefter har fulgt organisationsspecifikke forhandlinger. Det betyder, at alle organisationer i Sundhedskartellet, som vi er en del af, har fordelt forskellige puljer imellem sig.

”På regionernes område har de psykomotoriske terapeuter fået et løntrin og dermed fået gjort løngabet til sammenlignelige professioner en anelse mindre. Det kan vi da kun glæde os over”, siger formand Rolf Auhagen.

På det kommunale område, lykkedes det desværre ikke at forhandle os til flere løntrin. Men pr. 1. april 2019 gives et årligt tillæg på kr. 3.000 efter fire års beskæftigelse på baggrund af grunduddannelsen.

”Det er rigtig ærgerligt, at det ikke også lykkedes at få et løntrin på det kommunale område i disse forhandlinger. Vi gjorde, hvad vi kunne og det vil være oplagt også fremover at lægge kræfter på netop det her punkt”, siger formand Rolf Auhagen, der selv deltog i de sidste meget lange forhandlinger med kommunerne. 

Tirsdag den 23. maj vil hovedbestyrelsen træde ekstraordinært sammen for at afgøre, om forhandlingsresultatet skal til afstemning blandt medlemmerne. Danske Psykomotoriske Terapeuter har nemlig en undtagelse i aftalen med Sundhedskartellet, som betyder, at vi ikke er forpligtet til at sende resultatet til afstemning og Hovedbestyrelsen har derved mulighed for selv at tage stilling til resultatet i stedet.

 

Staten

De særlige forhold for statsligt ansatte psykomotoriske terapeuter er endnu ikke helt på plads. Forhandlingerne forsætter i uge 20 – herefter kan vi melde mere præcist ud.

Generelt gælder lønstigninger med en samlet ramme på 8,1% og en regulering, der sikrer, at offentligt ansattes løn følger den private lønudvikling. Den betalte spisepause er sikret. Vi kender endnu ikke udmøntningen af lønstigningen – artiklen her vil blive opdateret, når vi kender den.    

 

Regionerne
Læs hele forliget her

Der er enighed om en samlet økonomisk ramme på 8,1%. Den ramme anvendes som følger:

6,81% til generelle lønstigninger inkl. forventet udmøntning fra reguleringsordningen

·        1,29% til organisationsforbedringer, forbedringer vedr. regler for fravær af familiemæssige årsager samt reststigning i perioden.

 • Pr. 1. april 2018 stiger lønnen med 1,10%
 • Pr. 1. oktober 2018 stiger lønnen med 1,12%
 • Pr. 1. oktober 2019 stiger lønnen med 1,42 %
 • Pr. 1. januar 2020 stiger lønnen med 1,70%
 • Pr. 1. april 2020 stiger lønnen med 0,40%
 • Pr. 1. oktober 2020 stiger lønnen med 1,70%

Prisudviklingen skønnes i aftaleperioden at udgøre 5,08%. De generelle lønstigninger inkl. udmøntning fra reguleringsordningen forbedrer således reallønnen.

Pensionen stiger med 0,11%, så det samlet giver 16,76%

Vi har fået et løntrin 5 for alle regionsansatte efter 8 års ansættelse og et årligt tillæg på kr. 1500 efter 8 år. Det betyder at det samlede tillæg lander på kr. 13.400.

 

Kommuner
Læs hele forliget her

Der er enighed om en samlet økonomisk ramme på 8,1%. Den ramme anvendes som følger:

·       6,82% til generelle lønstigninger inkl. forventet udmøntning fra reguleringsordningen

·       1,9% til organisationsforbedringer, forbedringer vedr. regler for fravær af familiemæssige årsager samt reststigning i perioden.

 • Pr. 1. april 2018 stiger lønnen med 1,10%
 • Pr. 1. oktober 2018 stiger lønnen med 1,32
 • Pr. 1. oktober 2019 stiger lønnen med 1,34
 • Pr. 1. januar 2020 stiger lønnen med 1,60%
 • Pr. 1. april 2020 stiger lønnen med 0,40%
 • Pr. 1. oktober 2020 stiger lønnen med 1,06%

Prisudviklingen skønnes i aftaleperioden at udgøre 5,08%. De generelle lønstigninger inkl. udmøntning fra reguleringsordningen forbedrer således reallønnen.

Pr. 1. april 2019 gives et årligt tillæg på kr. 3.000 med minimum 4 års beskæftigelse på baggrund af grunduddannelsen.

Særydelserne forhøjes i forhold til aften, nat og lørdage på flg. vis:

 • Alle dage mellem kl. 17.00 og kl. 23.00 fra 27% til 30% af timelønnen
 • Alle dage mellem kl. 23.00 og kl. 06.00 fra 32,5% til 35% af timelønnen
 • Alle lørdage mellem kl. og kl. 24.00 fra 28% til 30% af timelønnen.

 

OK18: Hvad sker der nu?

8. marts

Der er sket meget i denne uge. De faglige organisationer har varslet strejke for godt ti procent af de offentligt ansatte. Stat, kommuner og regioner har svaret igen med et lockoutvarsel mod i alt 440.000 offentligt ansatte.

Er du ansat i det private eller selvstændig, har den potentielle konflikt altså ikke direkte indvirkning på dit arbejdsliv. Men det er klart, at en så omfattende konflikt vil påvirke os alle på den ene eller den anden måde.

Vi har samlet et overblik over, hvad der sker den kommende tid:

Den kommende uge
Mandag den 12. marts fortsætter forhandlingerne i Forligsinstitutionen med det mål at lande en aftale og afblæse konflikten. Der må ikke refereres fra forhandlingerne, så vi skal ikke forvente meget nyt.

Mandag er der desuden stormøde for alle tillidsmænd – her deltager vi også.

Og mandag aften træder hovedbestyrelsen i Danske Psykomotoriske Terapeuter sammen for at diskutere situationen omkring OK18 og niveauet for konfliktunderstøttelse under en eventuel strejke og lockout.

Konflikt: Hvis og hvornår
Lykkes det ikke for de forhandlende parter at finde en løsning, vil den varslede strejke træde i kraft den 4. april – denne dato kan forligsmanden dog udsætte to omgange af to uger, hvis det ser ud som om, der er mulighed for at opnå en forhandlingsløsning.

Strejken omfatter cirka 100.000 offentligt ansatte – herunder 10 medlemmer fra Danske Psykomotoriske Terapeuter

Tirsdag den 10. april har arbejdsgiverne varslet lockout af 440.000 offentligt ansatte. Også denne kan Forligsmanden udsætte to omgange af to uger.

Hvad ved vi om lockout?

Vi kender ikke konkrete arbejdspladser, ligesom vi ikke ved præcis hvornår den enkelte medarbejder vil modtage lockout-varsel. Vi ved dog noget:

Staten varsler lockout af 120.000 ud af i alt 180.000 statsansatte. Undtaget er 50.000 tjenestemænd og 10.000, der varetager livsvigtige funktioner.

Regionerne varsler lockout af omkring 70.000 ansatte – det svarer il cirka halvdelen af arbejdsstyrken. Vi ved ikke, hvilke arbejdspladser det drejer sig om.

Kommunerne varsler lockout af 250.000 ansatte. Vi ved, at alle landets folkeskoler vil blive ramt af lockout, og vi ved at handicap- og ældreområdet er fritaget. Det samme gælder for varme- og vandforsyningen.

Hvad ved vi om strejken?

Den strejke, som fagbevægelsen har varslet, omfatter cirka 100.000 offentligt ansatte – herunder 10 medlemmer af Danske Psykomotoriske Terapeuter.

De medlemmer, der er udtaget til strejke, har fået direkte besked.

En eventuel lockout gælder for alle på den pågældende arbejdsplads – også dem, der i første omgang var udtaget til strejke.

Hvad skal du gøre?

Lige nu er vi alle afventende, og det er vi også nødt til at bede jer om at være, selv om det kan være svært.

I næste uge vil vi begynde at indhente oplysninger på alle medlemmer, der er offentligt ansatte, så alt er klar, hvis det ender i en konflikt. Du modtager som medlem mere information på din email. 

Vi melder selvfølgelig ud på mail, når der er afgørende nyt, men hold jer også opdateret via vores facebookside og dap.dk/ok18

På fysioterapeuternes hjemmeside finder du en grundig ABC om alt fra barn syg, til ferie og kurser. Se den her
Hvad angår økonomisk kompensation, skal du dog være opmærksom på, at reglerne hos fysioterapeuterne kan være forskellige fra vores. 

Du er altid vel komme til at kontakte os på tlf. 33 79 12 60 eller på Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

OK18: Konflikt er varslet

Fredag vedtog Forhandlingsfællesskabet, at organisationerne skal indsende strejkevarsler på det kommunale og regionale område. Konflikten vil blive varslet af organisationerne – og altså også af Danske Psykomotoriske Terapeuter - til ikrafttræden onsdag 4. april. 

”Hvad enten vi er privatansatte eller offentligt ansatte skaber vi værdi til hele det danske samfund. Derfor har vi altid været enige om en parallel lønudvikling mellem privat og offentligt ansatte i Danmark. De offentligt ansatte har derfor også været dybt samfundsansvarlige og tilbageholdende ved kriseforligene om overenskomsterne i 2011, 2013 og 2015 – netop fordi Danmark havde problemer efter finanskrisen. Og derfor vil vi insistere på, at den parallelle lønudvikling ikke sættes til side. Det går godt i Danmark. Bruttonationalproduktet sætter rekord i 2018. Krisen er ovre. Vi kræver ingen lønfest, men vi mener tiden er inde til at sikre et fremskridt i reallønnen for alle danske lønmodtagere", skriver Forhandlingsfællesskabet bl.a. i en udtalelse om strejkevarslet. 

Se pressemeddelelsen fra Forhandlingsfællesskabet her

Varslingen kommer efter et sammenbrud i forhandlingerne om en ny overenskomst for ansatte i stat, regioner og kommuner. Konflikten vedrører altså kun offentligt ansatte.

LÆS OGSÅ: Overenskomstforhandlingerne er brudt sammen - hvad sker der nu?

 Alle organisationer – også Danske Psykomotoriske Terapeuter – har på forhånd udtaget mellem 10 og 15 pct. af medlemmerne til konflikt.

Er du udtaget, vil du få direkte besked. Hvis du ikke hører noget, er du ikke udtaget til konflikt, og du skal fortsætte med at arbejde, som du plejer. Du må dog ikke udføre arbejde, som skulle være udført af medarbejdere som er i konflikt. 

Det er vigtigt at understrege, at varslingen af konflikt ikke betyder, at der kommer konflikt. Forligsinstitutionen mødes i den kommende periode med parterne og forsøger at mægle.

Hvis du er udtaget til strejke, og strejken bliver en realitet, vil du som udgangspunkt få udbetalt konfliktunderstøttelse, der svarer til din normale løn. Det er dog umuligt at spå om, hvorledes en potentiel konflikt vil udvikle sig, og derfor vil Hovedbestyrelsen løbende vurdere situationen omkring konfliktunderstøttelse. 

LÆS OGSÅ: Værd at vide, hvis der kommer konflikt (http://dap.dk/nyheder-dap/vaerd-at-vide-hvis-der-kommer-konflikt)

Hvis du har spørgsmål til din egen situation, så skriv en mail på Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller ring til os på 33791260

Læs mere om OK18 her

 

OK18: Nu forhandler organisationerne internt

I sidste uge blev der indgået forlig på alle tre offentlige områder: Det statslige, det regionale og det kommunale.

Men forhandlingerne stopper ikke der - der er nemlig en række puljer, som skal fordeles mellem forbundene, og lige nu og de kommende dage sidder politikerne fra de forskellige forbund og forhandler om, hvordan den fordeling skal være. 

De forhandlinger bliver afsluttet 8. maj, hvorefter vi ved, om vi får vores krav opfyldt.

Vi har udelukkende stillet krav til lønnen - det kan du læse mere om her 

Du kan se forligene på de tre områder her:

Det kommunale område

Det regionale område

Det statslige område

 

Opdater dine oplysninger og deltag i lodtrækningen om gavekort

Retningen for foreningens politiske arbejde er afhængig af vores viden om medlemmerne. Derfor er det vigtigt for os at vide hvor og med hvad du arbejder, og derfor beder vi nu alle medlemmer om at bruge ti minutter på at tjekke og opdatere jeres oplysninger.

Vi ved selvfølgelig, at der er meget andet, der trækker i din opmærksomhed, så vi gør som mange andre: Vi lokker med, at alle der opdaterer deres oplysninger inden den 31. januar 2019, deltager i lodtrækningen om tre gavekort på hver 500 kroner til Matas.

SÅDAN GØR DU:

1. Klik ind på dap.membersite.dk

2. Tryk på login i højre hjørne

3. Hvis du ikke har en adgangskode, elle hvis du har glemt den, så klik på linket ”Førstegangsbruger eller glemt adgangskode”

4. Hvis det er første gang du logger på, vil du først blive bedt om at tage stilling til vores samtykkeerklæring.

5. Gå til ”Min profil” – her kan du se og eventuelt rette dine kontaktoplysninger.

6 Under kontaktoplysningerne, finder du afsnittet ”Øvrige oplysninger”, hvor du skal oplyse et eller flere områder du arbejder inden for; Stat, region, kommune, privat og/eller selvstændig…   

7. I rubrikken ”Arbejdsfelt” skal du oplyse din primære beskæftigelse, for eksempel sundhedsfremme, rehabilitering etc.

8. Når du har opdateret, er du automatisk med i lodtrækningen om tre gavekort. Vinderne får direkte besked. 

 

Og rammer du en mur? Så ring eller skriv til sekretariatet!
Tlf: 33 79 12 60
Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

Vi takker for din hjælp!

Sidste chance: Ekstra møde om autorisation i København

I april 2018 skal alle stemmeberettigede medlemmer stemme om, hvorvidt vi skal søge om autorisation. Læs mere her

Derfor handlede Årsmødet 2017 udelukkende om autorisation, og derfor har formand Rolf Auhagen afholdt møder rundt i landet, hvor medlemmerne har haft mulighed for at blive klogere, stille spørgsmål og give jeres mening til kende.

På grund af efterspørgsel, afholdes nu et ekstra møde i København. Indholdet af mødet vil blive det samme som på Årsmødet i København i efteråret. Er der færre end otte tilmeldte, vil mødet blive aflyst.

Dagsorden
Velkomst
Oplæg om autorisation
Debat i plenum
Afrunding og tak for i dag

Tid: 11. april kl 18.30 - 20.30
Sted: Staunings Plads 3, 1607 København V.
Man skal igennem gården for at komme til mødelokalet så ring på tlf. 2811 7834, når du er ankommet.
Tilmelding: Senest 9. april - end en mail til Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Pris: Mødet er gratis for medlemmer

Tidligere har der været afholdt møder i Kolding, Odense, Allborg, Randers, Aarhus, Hillerød, Næstved og København (Årsmødet).

Læs mere om autorisation her

 

Sommeruniversitet i Paris med dansk bidrag

I juli var der Sommeruniversitet i Frankrig. Årets tema var ”Den gode behandling af psykofysisk afhængige og skrøbelige målgrupper”. Ditte-Marie Post og Mireia Serra deltog med et oplæg.

Af Ditte-Marie Post

4.-7. juli løb Sommeruniversitetets internationale symposium af stablen. Årets tema var ”Den gode behandling af psykofysisk afhængige og skrøbelige målgrupper”.

Bag arrangementer står den internationale organisation OIPR og den største franske uddannelse i psykomotorik, ISRP (læs mere i faktaboksen nederst).

De beskriver selv årets emne som ”ambitiøst” idet man har ønsket at sætte specifikt fokus på områder og målgrupper, hvor den psykomotoriske tilgang virkelig kommer til sin ret. Hvor problematikker har et individuelt og ofte kompliceret præg i forhold til et konventionelt behandlingssystem, der ofte opdeler tingene i psyke og krop.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Mireia Serra og Ditte-Marie Post holdt oplæg i Paris. Privat-foto.

Af forelæsninger, oplæg og workshops kan nævnes i flæng: 

 • At forstå relationer for at kunne behandle bedre lige fra spædbarnsalderen (Giséle Apter, Frankrig)
 • Udviklingsforstyrrelser i hjernen og psykomotorisk rehabilitering (Galo Pesantez Cuesta, Ecuador)
 • Komplementaritet i et tværfagligt behandlingsteam (Nicole Croyére, Frankrig),
 • Afspænding og coping i behandlingen af stress – psykofysisk resiliens og sårbarhed” (Rui Roque Marins, Portugal

og mange flere, herunder også:

 • Psykomotorisk intervention i behandlingen af komplicerede psykiatriske sygdomstilfælde ved Mireia Serra og Ditte-Marie Post, Danmark.

En beretning fra Glostrup

Det viste sig, at vores oplæg passede fint ind i sommeruniversitetets ramme. Udgangspunktet var ansættelsen af to psykomotoriske terapeuter på to lukkede afdelinger på Psykiatrisk Center Glostrup i 2015-16. Her er psykomotorikken et nyt terapeutisk tiltag, hvor der fra begyndelsen har været stor åbenhed, men næsten ingen viden om, hvad psykomotorik er, og hvordan den kan bidrage til den psykiatriske behandling.

Vi fortalte om, hvorledes vi i det tværfaglige arbejde, ikke bare giver en komplementær behandling – tilbyder det, som andre ikke tilbyder - men, fra et psykomotorisk perspektiv, tilbyder patienter en intervention, der gør det samlede behandlingstilbud mere komplet, idet det føjer psykiske problemer sammen med, hvad der opleves på det fysiske, og ikke mindst sociale og relationelle plan.

Stor lydhørhed

Vores oplæg bestod af en forklaring af den praktiske og den teoretiske ramme for vores arbejde, og dernæst tre cases, som var detaljerede beskrivelser af behandlingssessioner med fokus på de terapeutiske, relationelle, og teoretiske overvejelser over sessionernes forløb.

Det var både spændende og udfordrende at sætte ord på vores arbejde, og vi oplevede stor lydhørhed og interesse fra tilhørerne, både studerende, der henvendte sig efterfølgende, og fra andre oplægsholdere, der arbejder på lignende måder.

 

FAKTA: Om Sommeruniversitetet

Sommeruniversitetet er et samarbejde mellem OIPR (Organisation Internationale de Psychomotricité et de Rélaxation), hvor DAP er repræsenteret og ISRP (Institut Supèrieur de Réeducation Psychomotrice), der er den største franske uddannelse i psykomotorik.

Sommeruniversitetet er en fast tilbagevendende begivenhed for medlemslandene, der hovedsageligt tæller lande udenfor Europa, samt Frankrig, Italien, Spanien og Portugal – og så Danmark. Sommeruniversitetet blev afholdt en gang om året indtil 2016, men skal fremover afholdes hvert andet år.

 

Stat, kommuner og regioner varsler omfattende lockout

Arbejdsgiverne lægger op til en voldsom storkonflikt på det offentlige område.

Tirsdag formiddag meldte Sophie Løhde ud, at staten vil varsle lockout af 120.000 ansatte. Senere på dagen fulgte regionerne og kommunerne trop med lockoutvarsel mod henholdsvis 70.000 0g 250.000 ansatte. Dermed vil mere end halvdelen af alle offentligt ansatte blive ramt af arbejdsgivernes aktion.

Lockout indebærer grundlæggende, at de ansatte bliver sendt hjem uden løn.

”Der er tale om en unødig og en dramatisk skærpelse fra arbejdsgiverne side. Det er mindre end en uge siden, at lønmodtagerne blev beskyldt for at tage befolkningen som gidsler. Sandheden er, at vi med godt ti procent af lønmodtagerne i konflikt naturligvis ville lægge pres på vore arbejdsgivere. En kommende lockout vil ramme borgerne unødigt hårdt”, siger Anders Bondo Christensen, der er chefforhandler på det kommunale område.

Læs mere på Sundhedskartellets hjemmeside

Rolf Auhagen, formand for Danske Psykomotoriske Terapeuter, siger:

”Arbejdsgiverne har valgt at optrappe konflikten meget voldsomt, og det viser også en helt grundlæggende mangel på respekt for den danske model. Der er tilsyneladende ikke tale om frie forhandlinger, men derimod et arbejdsgiverstyret politisk system med statskassen i ryggen”, siger Rolf Auhagen, der er formand for Danske Psykomotoriske Terapeuter.

Det er endnu offentliggjort præcis hvilke områder, der vil blive ramt af lockout, men kommunerne har dog oplyst, at ældre- og handicapområdet ikke vil være omfattet af lockout.

Konfliktunderstøttelse

Bliver du ramt af lockout, og hr du været medlem af Danske PSykomotoriske Terapeuter i mindst tre måneder, har du ret til konfliktunderstøttelse under en lockout. Det er hovedbestyrelsen, der fastsætter størrelsen på konfliktstøtten – de træder sammen mandag aften med netop det formål. Derefter vil vi udsende besked om, hvordan I er dækket ved en eventuel lockout.

Bliver du lockoutet? Så kontakt os!

Bliver der varslet lockout på din arbejdsplads, skal du så hurtigt som muligt kontakte os på 33 79 12 60 eller Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. .

Staten varsler lockout af 120.000 ansatte

På et pressemøde onsdag den 7. marts varslede statens forhandler, Sophie Løhde, lockout af 120.000 statsansatte fra den 10. april 2018. Der er i alt 180.000 ansatte i staten. 

En lockout indebærer grundlæggende, at arbejdsgiverne sender medarbejderne hjem uden løn. Varslet om lockout af hele 120.000 ansatte i staten kommer to dage efter, at de faglige organisationer varslede en strejke, der omfatter godt 10 procent af arbejdsstyrken.

Lockouten vil reelt lukke ned for alle statslige funktioner i Danmark, på nær militær, politi og efterretningsvæsen for at presse medarbejderne i staten til at acceptere Sophie Løhdes krav til en ny overenskomst.

”Staten har valgt at optrappe konflikten meget voldsomt, og det viser også en helt grundlæggende mangel på respekt for den danske model. Der er tilsyneladende ikke tale om frie forhandlinger, men derimod et arbejdsgiverstyret politisk system med statskassen i ryggen”, siger Rolf Auhagen, formand for Danske Psykomotoriske Terapeuter.  

Medlemmer af Danske Psykomotoriske Terapeuter, der bliver omfattet af lockout, vil have ret til konfliktunderstøttelse. Det er hovedbestyrelsen, der fastsætter størrelsen på konfliktunderstøttelsen på baggrund af den samlede situation. De træder sammen mandag aften med netop det formål. 

Følg udviklingen på dap.dk og på Sundhedskartellets hjememside

Status på OK18: Vi venter på Forligsinstitutionen

De seneste dage har der været stille omkring forhandlingerne om en ny overenskomst til ansatte i stat, regioner og kommuner. Det skyldes, at forhandlingsparterne ikke må udtale sig om, hvordan det skrider frem - eller ikke skrider frem. Og det overholder de.

LÆS OGSÅ: Hvorfor nu al den ballade?

Men vi kan opregne status, som den er nu. Altså hvad der vil ske, hvis parterne ikke kan blive enige med hjælp fra Forligsinstitutionen.

 • Den 4. april vil fagbevægelsen indlede den varslede strejke. Omkring 70.000 offentligt ansatte vil nedlægge arbejde, herunder ti medlemmer fra Danske Psykomotoriske Terapeuter.
 • Den 10. april vil den massive lockout, som de offentlige arbejdsgivere har varslet, træde i kraft. Det betyder at 440.000 offentligt ansatte vil blive sendt hjem uden løn.
 • Lockouten vil ikke ramme så mange af vores medlemmer, da kommunerne har besluttet ikke at lockoute psykomotoriske terapeuter. Men det er klart, at stort set alle borgere i Danmark vil blive påvirket af en så omfattende konflikt. F.eks. vil lockouten lukke alle skoler.
 • Kommer vi så vidt, er der to muligheder tilbage: Presset bliver for stort på parterne, og det tvinger dem til at nå en aftale. Eller der kan gribes politiske ind fra Christiansborg.

 Hvis du er varslet om lockout er det meget vigtigt at du udfylder dette skema

Hvis du skal strejke eller bliver lockoutet, kan du læse meget mere i denne vejledning på Danske Fysioterapeuternes hjemmeside

For oplysninger om økonomisk kompensation, skal du dog læse her

Du er også velkommen til at ringe til os på 33 78 12 60 eller skrive på Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Denne hjemmeside benytter Googla Analytics til statistik

Ved at forsætte erklærer du dig indforstået med dette Learn more

I understand

Cookies på dap.dk
Vi benytter cookies til webanalyse med henblik på at optimere brugernes oplevelse af hjemmesiden.

Cookies fra webanalyseværktøjet Google Analytics
På dap.dk bruger vi Google Analytics for at analysere, hvordan brugerne anvender hjemmesiden. De oplysninger, som cookien indsamler om din brug (trafikdata, herunder din IP-adresse), sendes til og gemmes på Googles servere i USA.

Google bruger oplysningerne til at evaluere din brug af hjemmesiden, udarbejde rapporter om aktiviteten på hjemmesiden og yde andre tjenester i tilknytning til aktiviteten på hjemmesiden og brugen af internettet. Google kan også videregive oplysningerne til tredjemand, hvis loven kræver det, eller hvis tredjemand behandler oplysningerne på Googles vegne.

Google Analytics sætter to typer cookies:

 • En persistent cookie, der viser, om brugeren er tilbagevendende, hvor brugeren kommer fra, hvilken søgemaskine, der er brugt, keywords osv.
 • Sessionscookies, som bruges til at vise, hvornår og hvor længe en bruger er på sitet. Sessionscookies udløber efter hver session, det vil sige, når du lukker din fane eller browser

Google sammenkører ikke din IP-adresse med andre oplysninger, som Google ligger inde med.